Leden van de LOS hebben en houden de collectiviteitskorting bij Zorgverzekeraar De Friesland

Lees hier het volledig LosVast Bulletin.

Voormalige leden van de Anbo die in 2015/16 tijdens de grote problemen binnen de Anbo overgestapt zijn naar LOS, worden benaderd door medewerkers van de Anbo. Deze medewerkers zeggen tegen LOS-leden dat zij geen collectiviteitskorting meer op hun ziektekostenverzekering van De Friesland krijgen omdat zij geen lid meer zijn van de Anbo. Alleen als zij weer lid worden van de Anbo krijgen zij die korting wel.

“Leden van de LOS hebben en houden de collectiviteitskorting bij Zorgverzekeraar De Friesland” verder lezen

Nieuwe Ideeën

Lees hier het hele LOS-bulletin.

De vakanties zijn weer (bijna)voorbij en het bestuur is druk bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen.

Eén van de veranderingen die het bestuur wil invoeren is de opzet van LosVast iets te veranderen. Wij willen meer en beter communiceren met onze leden. Dat willen wij doen o.a. met het invoeren van een vragen rubriek. Geregeld worden er vragen gesteld die ook voor andere leden belangrijk kunnen zijn. De meest interessante zal de redactie plaatsen en ook adviseren hoe met bepaalde zaken kunnen worden opgepakt.

“Nieuwe Ideeën” verder lezen

LOS-VAST juni 2017

Lees hier het gehele LOS bulletin.

Er is veel te doen in de aanloop naar 2018, het voor Leeuwarden zeer belangrijke jaar als zij samen met Malta Culturele Hoofdstad van Europa zijn. Er heerst grote onzekerheid of het allemaal wel goed komt. Zijn er wel voldoende financiële middelen om tot een aantrekkelijk pakket van culturele activiteiten, uitgesmeerd over de provincie, te realiseren.

“LOS-VAST juni 2017” verder lezen

Jan van Olffen: Activiteiten

Lees hier het gehele LOS Bulletin.

Laatst werd ik door een lid aangesproken en vertelde mij dat zij het aanbod van activiteiten zo groot vond. Zij vond het wat lastig om overal naar toe te gaan. Eigenlijk vond ik het een compliment want ja, LOS organiseert heel veel. Maar er wordt natuurlijk niet verwacht om overal heen te gaan.

De visie van het bestuur is nu juist om zoveel mogelijk activiteiten te organiseren op een breed gebied.

“Jan van Olffen: Activiteiten” verder lezen

Grote verschillen onder ouderen

Lees hier het gehele LOS Bulletin.

Twee mediakoppen:

  1. Vermogen 65-plussers in 20 jaar fors gestegen van gemiddeld 22.000 euro in 1995 tot 86.500 euro in 2015.
  2. Bijna 14.000 chronisch zieken en ouderen hebben moeite de eigen bijdragen te betalen voor langdurige zorg en hebben een betalingsregeling bij het Centraal Administratie Kantoor.

Groter kan een tegenstelling onder dezelfde doelgroep niet zijn. Een onacceptabele tegenstelling in een beschaafde maatschappij.

“Grote verschillen onder ouderen” verder lezen

Inspraak ouderen

Download en lees hier het hele LOS Bulletin.

In de 70-er jaren werd in Leeuwarden een aantal Raden opgericht voor een aantal beleidsgebieden. Zo was er de Raad voor Sportaangelegenheden, een Cultuurraad, een Jongerenraad en een Bejaardenraad. Dat waren de officiële organen die gevraagd en ongevraagd advies uitbrachten aan de Gemeenteraad en het College van Burgemeester en Wethouders.

“Inspraak ouderen” verder lezen