Algemene ledenvergadering

LOS banner - Lid worden

Het bestuur van de Leeuwarder Onafhankelijke Seniorenvereniging nodigt alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op 17 november 2016.

  • Wanneer: 17 november 2016 vanaf 14 uur.
  • Waar: De Fontein, Goudenregenstraat 77, 8922 CP in Leeuwarden.

Agenda:

Opening

  1. Vaststellen agenda
  2. Verslag Algemene Ledenvergadering van 18 april 2016
  3. Ingekomen stukken en mededelingen
  4. Verslag voorzitter
  5. Verslag penningmeester (Begroting)
  6. Verslag activiteitencommissies
  7. Bespreking en vaststelling huishoudelijk reglement

Pauze

Na de pauze een optreden van Bregje Hut met haar dansende honden. Net weer terug van deelname aan het wereldkampioenschap. Een zeer bijzonder optreden van een jonge vrouw met haar honden. Tevens zal zij een uitleg geven over deze bijzondere sport.