Algemene ledenvergadering

LOS banner
Kaart niet beschikbaar

Datum en Tijd
29 november 2018
14:00 - 16:00

Locatie
De Fontein

Categorie


Algemene ledenvergadering op donderdag 29 november 2018 in De Fontein, Goudenregenstraat 77 te Leeuwarden

Aanvang: 14:00 uur

Agenda:

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Bestuursmededelingen
5. Financiën
a. algemene stand van zaken
b. begroting 2019
6. Rondvraag
7. Sluiting

Pauze

De WMO

Wat is de WMO, hoe werkt de WMO en wat doet de WMO voor u.

Maar ook, heeft u problemen met de uitvoering van de WMO, komt u er niet uit, bent u het oneens met beslissingen die over u genomen zijn, krijgt u niet de hulp waar u denkt recht op te hebben … ?

Na de pauze zal de heer Pyt van der Galiën nader ingaan op deze materie. De heer Van der Galiën is voorzitter van de vereniging PEL (Platform Eén- en tweepersoonhuishoudens Leeuwarden) en heeft een grote ervaring met het bieden van hulp en het oplossen van problemen op het gebied van de sociale zekerheid, onder meer wat de WMO betreft.

De heer Van der Galiën zal graag ingaan op uw persoonlijke vragen en voorbeelden.

U bent van harte welkom!