Vrijwilligers helpen vrijwilligers

De activiteiten van de LOS-vrijwilligers staan nog in de kinderschoenen maar er is al een begin gemaakt met praktische hulp- en serviceverlening aan leden van onze vereniging. Ziet u op tegen een verhuizing, of vindt u het instellen van elektronische apparatuur ingewikkeld? Informeer dan naar de ledenservice van de LOS. Om van onze diensten gebruik te kunnen maken zult u wel lid moeten zijn.

Warme maaltijden voor senioren

Leeuwarder senioren of gehandicapten kunnen in veel restaurants van zorginstellingen terecht voor een warme maaltijd. Ook Tafeltje Dekje en andere particuliere cateraars bieden maaltijden aan.

De LOS wil dat u als senior een goede maaltijd ontvangt en daarom vragen wij van u om uw maaltijd te beoordelen. Zelf sturen we enkele koks op pad om het eten te proeven.

Lees “Warme maaltijden voor senioren” verder

Belastingservice

LOS heeft ook een belastingservice. Als u gebruik wilt maken van deze belastingservice, wilt u zich dan opgeven bij de contactpersoon voor de belastingservice:

– Dhr. W. de Boer, Sweelinckstraat 12, 8916GV Leeuwarden.
– Bij voorkeur per e-mailadres: w.boer371@upcmail.nl.
– Tel.: 058 2124005 of 06 53636700.

Enkelen hebben zich al opgegeven, dat hoeft niet opnieuw.

LOS-VAST juni 2016

Bekijk en download het gehele LOS-VAST bulletin.

Nieuwe Leden

Het loopt alweer aardig naar de zomer, de temperaturen zijn weer stijgende en ook de zon is dagelijks meer aanwezig. Maar er is voor bestuur en commissies nog volop werk alvorens het werk even kan worden neergelegd. Het ledental van LOS is stabiel rond de 1100 leden. Dat is een mooi begin voor een nieuwe vereniging van nog geen jaar oud.

Lees “LOS-VAST juni 2016” verder

LOS-VAST april 2016

Bekijk en download het gehele LOS-VAST bulletin.

Ledenvergadering op maandag 18 april

Op 18 april a.s. wordt de eerste ledenvergadering van LOS gehouden. De locatie is het Westenkwartier, Verdistraat 1 aanvang 14:00 uur. Voor de verdere ontwikkeling van LOS is dit een hele belangrijke vergadering. Op die vergadering moet een aantal zaken worden geregeld, zoals bestuursverkiezing, vaststellen van het huishoudelijk reglement en het vaststellen van de begro-ting 2016.

Lees “LOS-VAST april 2016” verder

LOS-VAST maart 2016

Bekijk en download het gehele LOS-VAST bulletin.

Nieuwe ouderen

De vereniging LOS, begint vaste voeten aan de grond te krijgen. Na een zeer drukke aanloopperiode beginnen de zaken wat overzichtelijk te worden. Er waren nog kleine dingen die opgelost moesten worden. En dat is inmiddels gebeurd. Als het goed is heeft ieder lid nu een lidmaatschap pasje. Mocht dat niet zo zijn, dan hoort het bestuur het graag en wordt een pasje alsnog thuis- bezorgd.

Lees “LOS-VAST maart 2016” verder

LOS-VAST februari 2016

Bekijk en download het gehele LOS-VAST bulletin.

Na veel voorbereiding stond op 6 januari alles klaar voor een mooie Nieuwjaarsbijeenkomst.

IJzel bedierf het feestje. Het begon al in de avond van 4 januari, 5 januari was Leeuwarden spiegelglad. Ieder uur de weersberichten volgen. Die gaven voor de 6e januari geen verbetering te zien, zodat het bestuur op de middag van 5 januari het besluit moest nemen de Nieuwjaarsbijeenkomst uit te stellen. Een lastige beslissing. Maar op woensdag bleek al snel dat het een terechte beslissing was. Het laten doorgaan zou een zeer onverantwoorde keuze zijn geweest.

Lees “LOS-VAST februari 2016” verder

LOS-VAST januari 2016

Bekijk en download het gehele LOS-VAST bulletin.

Een hartelijk welkom aan alle leden van LOS.

Eindelijk is het zo ver! Er is de afgelopen 3 maanden heel hard gewerkt want er moest veel werk worden gedaan. Het is niet niks om even een vereniging op te richten. Dat heeft het bestuur geweten. Dat vele werk werd met plezier door het bestuur gedaan. Soms werd er stevig gediscussieerd maar dat kwam de besluitvorming vaak alleen maar ten goede.

Lees “LOS-VAST januari 2016” verder

LOS-VAST december 2015

Bekijk en download het gehele LOS-VAST bulletin.

Een overweldigende opkomst op de eerste vergadering van de Leeuwarder Onafhankelijke Seniorenvereniging op 4 november in wijkcentrum Westenkwartier.

Het bestuur had geen idee hoe groot de opkomst zou zijn. Nou, dat hebben wij geweten. De grote zaal was gewoon te klein. Er zijn ruim 250 leden en belangstellenden geweest. Er was geen stoel meer leeg en een aantal moest zelfs staan. Maar de sfeer was geweldig en enthousiast en het heeft ons als bestuur nog meer gemotiveerd om van LOS iets moois te maken.

Lees “LOS-VAST december 2015” verder