Belangrijke adressen en telefoonnummers

Stadsgezicht Leeuwarden

Activiteitencommissie:

Administratie bezorging bulletin/
Secretaris activiteitencommissie:
Mevr. Marja van Oers
Dragoonsplein 277, 8923AJ Leeuwarden
058 266 21 94; marjolisa@gmail.com.

Coördinator bezorgers bulletin:
Dhr. Ype van der Haag
Heggewinde 2, 8935PS Leeuwarden
058 288 74 80; yjvanderhaag@kpnplanet.nl.

Bulletin LOS-VAST:
los-vast@hotmail.com.

Webmaster:
Keimp Pijpstra
Website van LOS: www.losleeuwarden.nl.
E-mailadres van LOS: info@losleeuwarden.nl.

Projectleiders Activiteiten:

Koersbal Nijlân: Dirkje Santhuizen, tel. 058 2665481
Koersbal Mozaïek: Rika Houwing, tel. 058 2665920
Wandelen en fietsen: Johannes Nijdam, tel. 058 2800121
Instuif: Rika Houwing, tel. 058 2665920 en Tiny Boersma, tel. 058 2674155
Klassieke film en musical: Tiny Boersma, tel. 058 2684155 en Jeanne v. Barneveld, tel. 0566 602825
Slieker: tijdens kantooruren: 058-2050300, ’s avonds tel. 058 2050320
Paulusma reizen: tel. 0512 514174
Contactgroep COC Friesland: tel. 058 2124908

Algemene telefoonnummers

Alarmnummer (Brandweer, ambulance, politie) 112 (gratis)
Alarmnummer politie (geen haast) 0900-8844

Buurtzorg (informatie): 06-57889933

Amaryllis: wijkteams, mantelzorgondersteuning, vrijwilligerswerk: 058-3030400

Dokterswacht (in MCL) voor spoedeisende huis-artsenzorg buiten de gewone praktijktijden 0900-1127112

Hulpvraaglijn: een breed aanbod voor vrijwillige thuishulp en informatie (9.00-12.00 uur) 058-2127388

Juridisch loket, Zuidersingel 2, Leeuwarden. 0900-8020

Meldpunt gemeente i.v.m. klachten over uw leefomgeving en overlast: 14058

Spoedapotheek (in MCL) voor mensen die spoedeisende medicijnen op recept nodig heb-ben tijdens avond-, nacht- of weekenddienst. 058-2882338

Zonzoekreizen, ZVCL Leeuwarden, een fijne va-kantie met begeleiding: 06-11839336