Bijzondere bijstand

Ouderen

Heeft u bijzondere kosten die u niet kunt betalen? En kunt u daarnaast geen beroep doen op uw sociaal netwerk, andere regelingen of het eigen vermogen? Dan kunt u misschien extra geld krijgen van de gemeente. Dit heet bijzondere bijstand.

Iedereen met een laag inkomen, bijvoorbeeld door een uitkering, laag pensioen of laag salaris kan bijzondere bijstand aanvragen. Bijzondere bijstand is dus niet alleen voor mensen met een bijstandsuitkering. De gemeente kijkt niet alleen naar de hoogte van uw inkomen, maar vooral naar wat u te besteden heeft.

Heeft u hulp nodig of verkeert u in de veronderstelling dat u niet goed genoeg bent geholpen? Laat het ons weten. Het LOS is een actieve organisatie die opkomt voor de rechten van senioren.