Dank u wel, uw aanmelding is verzonden.

Het formulier is doorgestuurd naar de ledenadministratie van onze vereniging.  Deze wordt verzorgd door de heer Addie Stoker, Telemanstraat 20, 8915 CC Leeuwarden. Telefoon 058 21 20 730.

De contributie bedraagt € 25 per kalenderjaar. De tweede persoon op hetzelfde adres betaalt € 15 per kalenderjaar. Voor iemand die halverwege het jaar lid wordt, bedraagt de contributie voor dat halve jaar € 15,00. Een tweede persoon op hetzelfde adres betaald voor het halve jaar € 10,00.

Aan nieuwe leden wordt gevraagd het bedrag te storten op banknummer: NL54 RABO 0306 3169 35 t.n.v. L.O.S. te Leeuwarden, onder vermelding van naam en adres of indien bekend lidmaatschapsnummer.