De WMO

Nieuwestad - Kerst

Download en lees hier de gehele LosVast van November.

Een weekje of wat geleden waren uw secretaris en ondergetekende te gast in Eeltsje’s Hiem waar we tijdens een buurt-koffie-uurtje iets vertellen mochten over LOS: wie zijn we en wat doen we. Het was een gezellige bijeenkomst met vriendelijke mensen, de reacties waren leuk en belangstellend en het heeft nieuwe leden opgeleverd.

Na het gedeelte waar we over LOS gepraat hebben, werden wat meer algemene vragen gesteld. En het was opvallend, het merendeel ging over de WMO. Of beter, over problemen met de WMO: vragen over afwijzingen en kortingen, over trage reacties en lange wachttijden, over het WMO-vervoer en hoe dat te regelen.

Op de meeste vragen moesten we het antwoord schuldig blijven, wij zijn geen experts op dat gebied en het risico onjuiste informatie of foute antwoorden te geven, mogen we niet lopen.

Duidelijk is wel dat het een lastige materie is, de regelgeving rond de WMO en hoe er binnen de gemeente Leeuwarden mee omgegaan wordt. En dat dat in Leeuwarden moeilijk gaat, is bekend. De gemeente heeft een enorm financieel tekort op de begroting van het Sociaal Domein waar de WMO toe gerekend wordt.

Het LOS-bestuur wil bekijken of er iets gedaan kan worden om onze leden te ondersteunen bij het oplossen van WMO-problemen. Hoe dat er uit gaat zien, weten we nog niet. Consulenten? Of een WMO-ombudsteam. Met spreekuren? – we zijn er druk mee bezig.

Als voorzet is de heer Pyt van der Galien bereid gevonden op de komende ledenvergadering iets over de WMO te vertellen: wat is de WMO? Wat doet de WMO voor u. En vooral, hoe gaan we de WMO-problemen te lijf – klachten, bezwaren, hoe pakken we dat aan?

De ledenvergadering is op 29 november in De Fontein – zie de agenda elders in dit blad. U bent van harte welkom. Maar dat wist u al.

Leendert Plaisier
Voorzitter

Download en lees hier de gehele LosVast van November.