December

Nieuwestad - Kerst

Lees hier het gehele LosVast bulletin.

Dit is het decembernummer alweer. Het lijkt net of de tijd steeds sneller gaat. Los heeft een redelijk stabiel jaar achter de rug. De organisatie staat er en er waren weer veel vrijwilligers actief om alles weer op een goede manier te verwerken. Als er geen vrijwilligers zijn, begin je niets.

Daarom wil ik even onze activiteitencie’s naar voren halen. Zij zien steeds weer kans om aantrekkelijke activiteiten te organiseren, die vaak zeer veel deelnemers trekken. En daar mogen zij best trots op zijn. En het bestuur natuurlijk ook.

Daarnaast proberen wij de ontwikkelingen op het gebied van ouderenbeleid te volgen en daar themabijeenkomsten over te organiseren, zoals recent over vrijwillige levensbeëindiging Kortom, wij blijven zoeken naar vernieuwing zonder het bestaande te verwaarlozen.

Er is discussie geweest over het meedoen aan activiteiten door mensen die geen lid van LOS zijn.

Dat is niet de bedoeling. Natuurlijk kunnen leden introducees meenemen als hulp, kennismaken met LOS, op incidentele basis. Maar als je wekelijks mee wilt doen aan structurele activiteiten, vragen wij die mensen om lid te worden. Dat kan niet anders want een vereniging moet kosten maken om alles te organiseren en bovendien is het niet eerlijk als de één moet betalen en de ander niet. Nogmaals, niet als het om éénmalige activiteiten gaat, daar kan ook een promotionele werking van uitgaan. Mocht onze contributie voor problemen zorgen, wil het bestuur bekijken in incidentele gevallen een lagere contributie aan te bieden.

Tot slot

In december moet er weer nieuwe contracten met de zorgverzekeraars worden afgesloten. Wij wijzen u er nogmaals op dat bij het ondertekenen van het zorgcontract bij De Friesland, u het contractnummer van LOS bij De Friesland moet vermelden. Dat is: 420700. De korting die LOS-leden bij De Friesland krijgen, wordt dan automatisch verwerkt. Dit nummer wordt in iedere LOSVAST gepubliceerd.

Jan van Olffen
Voorzitter.

Lees hier het gehele LosVast bulletin.