Een fabel ter lering en vermaak…

Schip

Lees hier het gehele LosVast bulletin van april.

Op een dag kwamen een konijn, een vogel, een eend, een vis en een eekhoorn bij elkaar en ze zeiden:

‘Wij willen een school!’

Ze stelden een commissie van wijze en deskundige dieren in die het lesprogramma moesten samenstellen.

Het konijn wilde in ieder geval ‘lopen’ erin hebben. Voor de vogel was ‘vliegen’ belangrijk.

De vis vond ‘zwemmen’ een nuttig onderdeel en de eekhoorn meende dat ‘klimmen’ een onmisbaar onderdeel van het lesprogramma was. Dat alles werd dus het leerplan voor iedereen.

Het konijn was de snelste in het lopen maar hij moest, volgens het opgestelde leerplan, ook kunnen vliegen. Dus zette men hem in de boom en maande hem te vliegen. Hij zette zich af, sprong en viel en brak twee benen. Hij kon dus niet vliegen en nu ook niet meer lopen.

Zo verging het ook de andere dieren. De vogel die de baas van het luchtruim was moest, zoals een konijn, een hol graven. Hij probeerde het maar brak zijn snavel en een vleugel. Kon ook niet meer vliegen.

Elk dier was, behalve zijn eigenschap die ze altijd hadden gehad, op de andere zaken gezakt. De commissie werd ontbonden.

De school was opgericht en weet u wie directeur werd?

EEN KWAL! Die had geen hersens en kon op glibberige en zwabberende wijze allen onderdelen min of meer uitvoeren.