Gewone Burgers

Algemeen

Lees hier het gehele LosVast bulletin.

Het kwam een beetje vreemd op mij over. Eindelijk een nieuwe regering en dus een nieuw kabinet. Wij waren haast alweer aan nieuwe verkiezingen toe.

Vol trots presenteerde de nieuwe coalitie het nieuwe regeringsakkoord. Een regeringsakkoord voor de gewone burger.

Gewone burger? Zijn er dan ook ongewone burgers? En wie zouden dat dan kunnen zijn.

Het regeringsakkoord geeft aan dat de midden- en hogere inkomens er fors op vooruit zullen gaan en dat met name de lagere inkomens “iets” er op achteruit gaan. De conclusie zou dus kunnen zijn dat die groepen ongewone burgers zijn, zoals mensen met een uitkering en natuurlijk ook ouderen met alleen AOW en/of een heel klein aanvullend pensioentje. Die krijgen dus allemaal minder de komende jaren.

Eigen schuld, hadden zij maar gewone burger moeten zijn dan hadden zij ook kunnen profiteren van het grote begrotingsoverschot.

En dat kan hard aankomen aan de onderkant van de maatschappij. Minder geld voor de huishoudelijke hulp, hogere btw op de eerste levensbehoeften zoals aardappelen, groente melk enz. en dat is een hoge prijs om ongewone burger te zijn.

 Mantelzorgers

Daarnaast viel mij een overzicht op over het beleid van Friese gemeenten m.b.t. mantelzorg. De druk op mantelzorgers wordt steeds groter. Dit komt mede doordat de opnameduur in de ziekenhuizen steeds korter wordt.

Voor ingrepen waar je vroeger minstens 1 a 2 weken voor moest worden opgenomen is die opnameduur inmiddels bekort tot een paar dagen. Dat betekent dat de herstelperiode grotendeels in de eigen omgeving moet plaats vinden. En op zich is dat geen slechte ontwikkeling want wat is er beter dan in je eigen omgeving verder te herstellen.

Maar de korting op de wijkverpleging zal betekenen dat de druk op de mantelzorg nog verder zal toenemen. En die is al zeer hoog. Vele vrijwilligers verzetten dagelijks zeer veel werk om ouders, familieleden en bekenden bij te staan in de dagelijkse werkzaamheden op vrijwillige basis.

In dat schema zie je grote verschillen in de waardering voor dit vrijwilligers werk. Gemiddeld betalen een aantal gemeenten €250,- per jaar per vrijwilliger als steuntje in de rug.

De gemeente Leeuwarden doet dat niet. Daar is een paar jaar geleden een z.g. Respijthuis voor mantelzorgers ingericht. In dat Respijthuis kunnen mantelzorgers een paar dagen bijkomen en tijd voor hun zelf nemen als daar behoefte aan is. En die is er vaak. Maar één huis voor al die mantelzorgers is wel wat karig. Misschien kunnen wij de nieuwe raad daar wat adviezen voor meegeven want u weet, op 22 november wordt er weer een nieuwe gemeenteraad gekozen met misschien een bredere taakopvatting dan voor alleen gewone burger.

Jan van Olffen – Voorzitter

Lees hier het gehele LosVast bulletin.