Grote verschillen onder ouderen

Rengerspart 2017

Lees hier het gehele LOS Bulletin.

Twee mediakoppen:

  1. Vermogen 65-plussers in 20 jaar fors gestegen van gemiddeld 22.000 euro in 1995 tot 86.500 euro in 2015.
  2. Bijna 14.000 chronisch zieken en ouderen hebben moeite de eigen bijdragen te betalen voor langdurige zorg en hebben een betalingsregeling bij het Centraal Administratie Kantoor.

Groter kan een tegenstelling onder dezelfde doelgroep niet zijn. Een onacceptabele tegenstelling in een beschaafde maatschappij.

Over de eerste groep hoeven wij ons geen zorgen te maken, die redden zich wel. Maar dat ligt anders voor de tweede groep. Deze groep is zichtbaar geworden door een schuld, ontstaan door een te hoge eigen bijdrage.

Daarnaast is er nog een grote groep “zorgmijders” die geen beroep op zorg doen omdat zij dat niet kunnen betalen of om niet in een schuldsituatie terecht te komen. Het is onduidelijk hoe groot deze groep is.
Met name in de z.g. achterstandswijken komen grote problemen achter de voordeur voor. Ondanks een sociaal netwerk in die wijken met sociale teams e.d. is het vaak erg moeilijk contact met deze mensen te krijgen. Niemand loopt graag met zijn/haar ellende te koop. Vaak komen er wel meldingen van mantelzorgers die situaties aankaarten, maar vaak gebeurt dat ook niet. Daarnaast moeten mensen ook geholpen willen worden en dat is vaak ook niet het geval.

In hetzelfde artikel stond ook dat ouderen best bereid zijn om meer te betalen voor meer keuze in zorg. Dat is mooi, maar dan moet je daar wel de middelen voor hebben want directeur van Es van Intrum Justitia, het grootste incassobureau van Nederland zegt in de Volkskrant dat hij het aantal incasso’s onder 65-plussers binnen drie jaar heeft zien verdrievoudigen.

Volgens van Es ontstaan schulden bij ouderen door een te laag inkomen en niet, zoals bij een gemiddelde incasso, door te veel en te dure uitgaven. Iets wat bij schuldproblemen vaak wordt gesuggereerd. Van Es signaleert dat een grote groep ouderen niet kan rondkomen van alleen de AOW en noemt de problemen het topje van de ijsberg. Een verontrustend signaal uit onverdachte hoek.

Een mooie taak voor het nieuwe kabinet om aan deze onacceptabele situatie een einde te maken.

Ik hoop dat wij goed hebben gestemd.

Jan van Olffen,
Voorzitter LOS

Lees hier het gehele LOS Bulletin.