Jan van Olffen: Activiteiten

Stadsgezicht Leeuwarden

Lees hier het gehele LOS Bulletin.

Laatst werd ik door een lid aangesproken en vertelde mij dat zij het aanbod van activiteiten zo groot vond. Zij vond het wat lastig om overal naar toe te gaan. Eigenlijk vond ik het een compliment want ja, LOS organiseert heel veel. Maar er wordt natuurlijk niet verwacht om overal heen te gaan.

De visie van het bestuur is nu juist om zoveel mogelijk activiteiten te organiseren op een breed gebied.

Zo worden er cursussen georganiseerd zoals, filosofie, computercursussen, bewegen op muziek, yoga. Maar ook veel bewegingsactiviteiten zoals zwemmen, gymnastiek en wandelen.

Daarnaast worden er veel reizen georganiseerd waar veel gebruik van wordt gemaakt. Ook de rondritten per bus in de stad zijn erg populair. Die geven een mooi beeld van de grote veranderingen van de laatste jaren in Leeuwarden. En voor het rustiger werk is er een gezellige boottocht.

LOS groeit nog steeds en dan is het nodig om zoveel mogelijk verschillende activiteiten aan te bieden ook om nieuwe leden te werven. Wij kunnen dit ook doen omdat LOS vele vrijwilligers heeft om dit allemaal te organiseren en uit te voeren. En daar is het bestuur best trots op.

En dan natuurlijk onze dienstverlening en dan met name het invullen van de belastingformulieren. Er is en wordt nog hard gewerkt om alles op tijd bij de belastingdienst te krijgen en dat wordt met grote inzet gedaan.

En dan natuurlijk onze dienstverlening en dan met name het invullen van de belastingformulieren. Er is en wordt nog hard gewerkt om alles op tijd bij de belastingdienst te krijgen en dat wordt met grote inzet gedaan.

Ook krijgen wij geregeld uitnodigingen om met een aantal leden tv-opnamen bij te wonen. Het probleem daarbij is dat het moeilijk is de leden op korte termijn te bereiken. Wij proberen dit vooral via een email en facebook te doen. Soms lukt dat, soms niet. Het nadeel daarvan is dat niet alle leden worden bereikt. Aan de andere kant is er wel een grote stijging onder de leden die over een e-mailadres beschikken en dat is een prima ontwikkeling want op deze wijze kun je sneller de leden informeren. Dat mag natuurlijk niet ten koste gaan van leden die geen email hebben. Maar daar hebben wij Lost Vast voor.

De webpagina heeft grote veranderingen ondergaan. Ons nieuwe bestuurslid Keimp Pijpstra heeft de webpagina behoorlijk opgefrist.
Het ziet er mooi en verzorgd uit met veel actuele informatie. Heeft u een computer en u heeft nog geen kennis gemaakt met deze pagina, kijk dan eens op: los leeuwarden.

Tot slot.

LOS wil meer informatie geven. Wij zoeken onder de leden mensen die over bepaalde onderwerpen veel af weten af en toe eens een bijdrage te leveren voor Los Vast. Er zit onder onze leden veel kennis, kennis waar LOS een beroep op wil doen.

De redactie wil graag meningen, opvattingen van leden in LOS-VAST publice-ren. Maar ook adviezen over bepaalde zaken.

De redactie wil een eerste bijdrage in het september nummer publiceren en wij hopen een platform te kunnen creëren dat een goed beeld geeft van wat er onder de leden leeft. Daarnaast zullen meningen en opvattingen op het web worden gepubliceerd, uiteraard met instemming van de indiener.

Jan van Olffen,
Voorzitter LOS

Lees hier het gehele LOS Bulletin.