Jan van Olffen – Laatste column

Algemeen

Download en lees het volledige LosVast bulletin.

Dit is mijn laatste column als voorzitter in LosVast. Op 19 april a.s. loopt mijn termijn als voorzitter van LOS af en ik heb besloten mij niet voor een volgende periode beschikbaar te stellen.

Daar heb ik lang over moeten nadenken, maar alles afwegende is nu het moment voor mij aangebroken om mij bestuurlijk terug te trekken.

Toen ik in september 2015 het initiatief nam om een nieuwe ouderenvereniging op te richten, was dat het gevolg van een meer dan een twee jaren durend conflict van de afdeling Leeuwarden ANBO met het landelijk hoofdbestuur van de ANBO.

Dat bestuur was met een ingrijpende reorganisatie van de vereniging begonnen. Een reorganisatie over de hoofden van de afdelingen heen. Afdelingsgelden door werkzaamheden van lokale bestuurders verdiend, werden eenzijdig door het landelijk bestuur geannexeerd en kregen geen zeggenschap meer over hun zelf verdiende middelen. Lokale samenwerkingsverbanden met andere lokale ouderenorganisaties werden verboden. En dat stond haaks op het decentrale beleid van de landelijke overheid. Dat maakte lokale samenwerking meer dan nodig. In feite werd de afdelingsstructuur afgebroken.

Ook elders in het land nam de onvrede van vele lokale afdelingen toe en ook daar zijn inmiddels vele nieuwe ouderenorganisaties ontstaan.
En toen wij voor een eerste bestuursvergadering bij elkaar kwamen, hadden wij geen idee of dit initiatief wel zou aanslaan.
Het streven was om op 1 december, dus drie maanden later, 500 leden te hebben. En dat vonden wij toen een gewaagde, optimistische prognose.

Het werden er 1000! Later oplopend tot 1300 leden. Dat legde een zeer grote druk op de initiatiefnemers. Enerzijds blij en verrast, anderzijds, zeer grote druk om alles in goede banen te leiden om de vereniging ook goed en efficiënt te laten functioneren. En dat gaf wel eens spanningen.

Maar het resultaat mag er wezen. LOS heeft een stevige positie verworven op het gebied van ouderenwerk en belangenbehartiging in Leeuwarden.

Het bestuur bestaat uit betrokken leden die met veel inzet werken aan de verdere opbouw van LOS. Er wordt veel werk verricht en nagedacht over nieuwe activiteiten.

De gemiddelde leeftijd van ons ledenbestand mag wel wat omlaag. Wij zouden graag meer 60+ leden in onze vereniging willen begroeten om de continuïteit ook de komende jaren zeker te stellen.

Ik wil besluiten om iedereen die vanaf de oprichting van LOS, een bijdrage hebben geleverd en vaak nog doen, vanaf deze plaats van harte bedanken voor hun onmisbare inbreng en LOS mede hebben gebracht tot wat het nu is. De leden wil ik van harte bedanken voor hun lidmaatschap en hopen dat zij dat nog lang blijven.

Een speciaal woord van dank aan mijn medebe-stuursleden voor de zeer prettige samenwerking in de afgelopen jaren. Die samenwerking is altijd in een goede sfeer verlopen en ik kijk met dankbaar-heid op de afgelopen jaren terug. Ik blijf natuurlijk lid en zal de ontwikkelingen op gepaste afstand blijven volgen.

Jan van Olffen
Voorzitter

Download en lees het volledige LosVast bulletin.