Koersbal, een enorme populaire sport onder ouderen die je kunt vergelijken met Jeu des Boules .

Deze sport vergt geen enorme inspanning dus voor bijna iedereen is het mogelijk om mee te spelen. Natuurlijk spelen we allemaal voor de winst, maar de gezelligheid en het plezier samen is net zo belangrijk.

De speeldata en locatie worden vermeld in ons magazine LosVast en de activiteitenagenda op de website.

Contactpersoon Nylan: Dirkje Santhuizen 0582665481

Contactpersoon Mozaïek: Rika Houwing 0582665920

U bent echt van harte welkom of liever eerst een keer alleen kijken? Geen probleem. Wees welkom!