Lezing – Ruim veertig jaar euthanasie in Nederland

Ouderen

Graag maakt het bestuur u nog attent op de speciale themabijeenkomst: Ruim veertig jaar euthanasie in Nederland.

Omdat het onderstaande onderwerp, op dit ogenblik, nogal in de belangstelling staat nodigt het bestuur ook niet leden van LOS uit om deze lezing bij te wonen.

Op dinsdag 17 oktober a.s. zal Henk Jakobs, arts een inleiding houden waarin hij in zijn verhaal over euthanasie zicht zal geven hoe het één en ander ontstaan is en wat de verdere ontwikkelingen zijn. Natuurlijk komt ook uitvoerig de wet aan de orde.

Op dit moment is de maatschappelijke discussie over vrijwillige levensbeëindiging weer volop in beweging gekomen.

Er zal voldoende ruimte zijn om vragen over dit belangrijke onderwerp te stellen.

Gezien de aard van het onderwerp rekent het bestuur op een grote opkomst.

Dinsdag 17 oktober
Aanvang 14:00 uur
De Fontein
Goudenregenstraat 77
Leeuwarden