Lid worden

LOS banner

U kunt lid worden van LOS door onderstaand formulier in te vullen en op ‘Verzenden’ te klikken.

Het formulier wordt doorgestuurd naar de ledenadministratie van onze vereniging die verzorgd wordt door de heer Addie Stoker, Telemanstraat 20, 8915 CC Leeuwarden. Telefoon 058 21 20 730.

De contributie bedraagt € 25 per kalenderjaar. De tweede persoon op hetzelfde adres betaalt € 15 per kalenderjaar.

Aan de leden wordt gevraagd een machtiging in te vullen zodat het lidmaatschapsgeld automatisch kan worden geïnd. Deze machtiging kunt u opvragen bij Addy Stoker. Telefoon 058 21 20 730.

Aanmelden als nieuw LOS-lid


De heerMevrouw

JaNee