LOS-VAST april 2016

Stoommachine

Bekijk en download het gehele LOS-VAST bulletin.

Ledenvergadering op maandag 18 april

Op 18 april a.s. wordt de eerste ledenvergadering van LOS gehouden. De locatie is het Westenkwartier, Verdistraat 1 aanvang 14:00 uur. Voor de verdere ontwikkeling van LOS is dit een hele belangrijke vergadering. Op die vergadering moet een aantal zaken worden geregeld, zoals bestuursverkiezing, vaststellen van het huishoudelijk reglement en het vaststellen van de begro-ting 2016.

Elders in dit nummer vindt u als bijlage de bijbehorende stukken. Bovendien wil het bestuur met u van gedachten wisselen over de te volgen koers van LOS. Voor een groot draagvlak van het te voeren beleid is uw mening onmisbaar.

Voor de bestuursverkiezing kunnen kandidaten zich melden bij de secretaris tot 11 april. Als er meerdere kandidaten zijn naast de door het bestuur voorgestelde kandidaten, dient er een stemming plaats te vinden. Kandidaten met de meeste stemmen zijn gekozen. Het is daarom belangrijk dat u uw lidmaatschap pasje bij binnenkomst bij u hebt zodat er gecontroleerd kan worden of u lid bent. Er kan alleen aan een stemming worden deelgenomen door leden van LOS.

Het bestuur roept u dan ook op om zoveel mogelijk op de eerste ledenvergadering aanwezig te zijn.

Na de pauze zal notaris Slagman een inleiding geven over het belang van een testament en alles wat hiermee samenhangt. Dus naast het regelen van de bestuurlijke gang van zaken, ook voorlichting die voor onze leden van groot belang kan zijn.

Tot slot

De uitgestelde Nieuwjaarsbijeenkomst op 24 februari, is een groot succes geweest. Een grote opkomst (240 leden), een stimulerende speech van burgemeester Ferd Crone en een spetterend concert van een prachtig spelend Seniorenorkest, zorgden voor een enthousiaste sfeer in de Schakel. Het bestuur heeft veel lovende reacties gehad, die een mooie stimulans zijn om op deze weg door te gaan. Tot 18 april.

Jan van Olffen, Voorzitter.

Bekijk en download het gehele LOS-VAST bulletin.