LOS-VAST december 2015

Bekijk en download het gehele LOS-VAST bulletin.

Een overweldigende opkomst op de eerste vergadering van de Leeuwarder Onafhankelijke Seniorenvereniging op 4 november in wijkcentrum Westenkwartier.

Het bestuur had geen idee hoe groot de opkomst zou zijn. Nou, dat hebben wij geweten. De grote zaal was gewoon te klein. Er zijn ruim 250 leden en belangstellenden geweest. Er was geen stoel meer leeg en een aantal moest zelfs staan. Maar de sfeer was geweldig en enthousiast en het heeft ons als bestuur nog meer gemotiveerd om van LOS iets moois te maken.

Korte terugblik van het waarom.

Alle beleid op het gebied van Zorg, Werkgelegenheid en Jeugdhulp wordt door gemeenten uitgevoerd. Met name de zorg en voorzieningen voor ouderen zijn daar een belangrijk onderdeel van. Mede door deze ontwikkeling is er een nog groter belang voor de samenwerking met de andere, lokale ouderenbonden ontstaan.

In Leeuwarden is een aantal jaren geleden door de ANBO afd. Leeuwarden het initiatief genomen het lokale samenwerkingsverband de Samenwerkende Leeuwarder Ouderenbonden, de SLO, op te richten. En dat werkt al een aantal jaren prima samen op het gebied van politieke belangenbehartiging op lokaal niveau. Vanaf onze start half augustus bleek er een grote behoefte aan een nieuwe seniorenvereniging.

Vanaf 1 september kwamen er dagelijks tientallen nieuwe leden binnen, een ontwikkeling die nog steeds doorgaat. Op het moment dat ik dit stukje schrijf (15 november) is het ledental opgelopen tot ruim 800 leden en het ziet er naar uit dat wij op 1 januari 2016 de 1000 leden kunnen gaan halen. En dat is een groot succes waar wij trots op kunnen zijn.

Wat willen wij:

  • De ontmoetingsfunctie zoveel mogelijk stimuleren.
  • Wij willen in stand houden wat er is en nieuwe activiteiten mogelijk maken. Dus het oude koesteren en het nieuwe stimuleren. Er zijn al een paar suggesties bij ons binnen gekomen.
  • Cursus filosofie, leren omgaan met de computer, boekenclub, kortom, wij willen een zo breed mogelijk pakket aan activiteiten, naast de bestaande aanbieden.

Ik nodig u uit om met suggesties te komen.

Daarnaast natuurlijk de korting op de ziektekosten en belastinghulp. Wij hebben al een overeenkomst met de Friesland gesloten en zijn in overleg met de belastingdienst.

In het december/januari-bulletin zal worden aangegeven hoe dat georganiseerd gaat worden. Kortom, het bestuur is zeer gemotiveerd om LOS te gaan.

Jan van Olffen, Voorzitter LOS.

Bekijk en download het gehele LOS-VAST bulletin.