LOS-VAST december 2016

Kermis Wilhelminaplein Leeuwarden 2016 - Foto Jan Bekkema

Download en lees hier het hele LOS Bulletin.

Theorie en praktijk: het zorgmanifest

De afgelopen tijd is de discussie over ouderenzorg en dan met name in de verpleeghuizen, weer opgelaaid.

En dat komt mede door het manifest wat door de kritische, van oorsprong sportjournalist, Hugo Borst en Carin Gaemers is opgesteld. Doordat de dementerende moeder van Hugo Borst in een verpleeghuis is opgenomen, heeft hij zich verdiept in de toestand van de verpleegzorg in verpleeghuizen.

De conclusies die beide opstellers trekken, liegen er niet om. 30 tot 40% van verpleeghuizen leveren ondermaatse zorg; er is een overdaad aan registratie; onvoldoende mogelijkheden voor mantelzorgers wanneer de kwaliteit van de zorg tekort schiet.

Er gaat teveel geld aan overhead verloren, middelen die voor zorg zijn bedoeld. Recent kwamen er ook schokkende voorbeelden in de publiciteit, met als dieptepunt het “plascontract”. Daarin stond dat er niet meer dan drie keer per dag geplast mocht worden. Hoe komt men op zo’n mensonwaardige maatregel. Ongetwijfeld bedacht door een verdwaalde manager die had uitgerekend hoeveel tijd kon worden uitgespaard met zo’n maatregel. Laat deze man of vrouw verplicht een week met een zeer volle blaas rondlopen, dan weten zij in ieder geval wat het effect van hun maatregel is.

Uit het manifest wordt ook duidelijk dat het niet eens zozeer over gebrek aan geld gaat. Er zijn gewoon te veel managers die te veel geld kosten en van zorginstellingen bureaucratisch bestuurde organisaties hebben gemaakt. Dat zijn de echte geldverslinders die met name de verpleegzorg onbetaalbaar maken. In theorie zal het allemaal wel kloppen, maar in de praktijk blijkt dat er veel meer handen aan het bed nodig zijn. Daar zijn geen hoogopgeleiden voor nodig.

Er is veel sprake van onderbezetting in veel verpleeghuizen. Er zal dan ook meer in Mbo-opleidingen moeten worden geïnvesteerd die meer handen aan bed moeten opleveren, investeren in banen met perspectief met name voor jongeren. Het onthullende manifest geeft daar een zeer goede aanzet toe.

Dit betekent natuurlijk niet dat er geen goede verpleeghuizen zijn. Natuurlijk zijn die er wel waar met zeer veel inzet en grote betrokkenheid van de medewerkers zo goed mogelijk zorg wordt geboden.

Laten die verpleeghuizen als voorbeeld dienen, hoe het ook kan en dus zo moet.

Jan van Olffen,
voorzitter LOS.

U kunt het zorgmanifest vinden op internet: www.scherpopouderenzorg.nl.

Download en lees hier het hele LOS Bulletin.