LOS-VAST februari 2016

Oldehove in de winter

Bekijk en download het gehele LOS-VAST bulletin.

Na veel voorbereiding stond op 6 januari alles klaar voor een mooie Nieuwjaarsbijeenkomst.

IJzel bedierf het feestje. Het begon al in de avond van 4 januari, 5 januari was Leeuwarden spiegelglad. Ieder uur de weersberichten volgen. Die gaven voor de 6e januari geen verbetering te zien, zodat het bestuur op de middag van 5 januari het besluit moest nemen de Nieuwjaarsbijeenkomst uit te stellen. Een lastige beslissing. Maar op woensdag bleek al snel dat het een terechte beslissing was. Het laten doorgaan zou een zeer onverantwoorde keuze zijn geweest.

Maar uitstel is geen afstel. De uitgestelde bijeenkomst is nu op woensdagmiddag 24 februari gepland. En wij hopen natuurlijk dat de weersomstandigheden ons niet weer in de steek laten.

Een ander punt wat voor veel onrust onder ouderen zorgt zijn de komende veranderingen op het gebied van aangiften bij de belasting-dienst.
Populair gezegd wordt de “blauwe enveloppe” afgeschaft en dat betekent dat de aangiften in het vervolg elektronisch, dus via de com-puter of I-pad moeten worden gedaan. En dat is een onbegrijpelijke zaak. Hier wordt er te gemakkelijk van uitgegaan dat iedereen ook de kennis en vaardigheden heeft om dat te doen. Er zijn immers nog vele ouderen die of geen computer hebben of de technische kennis beheersen om dat op een goede manier te doen. En dat kan voor veel problemen zorgen. Onjuiste of onvolledige aangiften. Of helemaal geen aangifte. En dat kan weer gevolgen hebben voor het verkrijgen van voorzieningen en toeslagen. Bovendien maakt dat de afhankelijk-heid van bepaalde groepen ouderen zoals gehuwden, echtparen weer groter dan hij vaak al is.

Het zal wel weer een grote bezuinigingsoperatie zijn. Maar het komt de laatste jaren steeds vaker voor dat de overheid alleen maar naar bezuinigings-taakstellingen kijkt zonder dat men zich afvraagt wat dit voor effecten heeft op bepaalde groepen in de samenleving.

Maar de overheid is er voor de mensen en niet andersom. De Nationale Ombudsman heeft vorige week zijn grote verontrusting over dit onderwerp in een uitzending van Nieuwsuur uitgesproken. Daar zijn inmiddels al vele klachten binnen gekomen. En dat is toch een gezaghebbend instituut.

Wij hopen dat die zorg en de nog doorgaande klachtenregen ervoor zullen zorgen dat de voorgestelde maatregelen worden aangepast. Het moet mogelijk zijn dat het systeem zo wordt aangepast dat een-ieder in staat is zijn/haar aangiften te doen. Dat is een plicht van de overheid.

Ik hoop u allen te ontmoeten op 24 februari 2016 bij de uitgestelde bijeenkomst.

Jan van Olffen, Voorzitter.

Bekijk en download het gehele LOS-VAST bulletin.