LOS-VAST januari 2016

Liwwadders

Bekijk en download het gehele LOS-VAST bulletin.

Een hartelijk welkom aan alle leden van LOS.

Eindelijk is het zo ver! Er is de afgelopen 3 maanden heel hard gewerkt want er moest veel werk worden gedaan. Het is niet niks om even een vereniging op te richten. Dat heeft het bestuur geweten. Dat vele werk werd met plezier door het bestuur gedaan. Soms werd er stevig gediscussieerd maar dat kwam de besluitvorming vaak alleen maar ten goede.

En het was de moeite waard. Op het moment dat ik dit schrijf, staat de teller op 992. Ik ga er van uit dat de magische grens van 1000 leden is bereikt, als u het eerste nummer van Los/ Vast krijgt thuis bezorgd. En dat is een fantastisch resultaat waar het bestuur, maar ook u, trots op mag zijn!

Vele vragen waren er over de korting op de zorgverzekering en de belastinghulp. En dat was ook logisch dat daar in eerste instantie het meest naar werd gevraagd. Die korting is een belangrijk onderdeel voor de aansluiting bij LOS, naast de vele activiteiten die jaarlijks worden aangeboden. Daarnaast is er overleg met de belastingdienst geweest over de vorm waarin de belastinghulp moet gebeuren. Een aantal leden hebben zich al aangemeld om dit te gaan verzorgen. In dit nummer staat naast andere informatie, aangegeven hoe u dit kunt aanvragen. Het bestuur denkt voor deze belangrijke activiteiten een werkbare en duidelijke vorm te hebben gevonden. En natuurlijk kunt u altijd nog vragen stellen als iets niet duidelijk is.

Daarnaast zijn naast de bestaande activiteiten voorbereidingen voor een breder aanbod met nieuwe activiteiten.

En heeft u zelf ideeën, laat het ons weten. Dan kunnen wij kijken of het gerealiseerd kan worden.

Op 6 januari is er weer de traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst met medewerking van het Seniorenorkest, met als speciale gast burgemeester Ferd Crone. Een mooie, muzikale start van het nieuwe verenigingsjaar bij een nieuwe vereniging. Het bestuur hoopt daar vele leden aan te treffen.

Nogmaals hartelijk welkom bij LOS en het bestuur hoopt dat u een mooie tijd met LOS tegemoet gaat.

Tot slot wens ik u hele prettige feestdagen en een goed begin in het nieuwe jaar.

Jan van Olffen, Voorzitter LOS

Bekijk en download het gehele LOS-VAST bulletin.