LOS-VAST juli/augustus 2016

Activiteiten

Bekijk en download het gehele LOS-VAST bulletin.

Dit Los-Vast nummer is voor de maanden juli en augustus. Let u dus goed op de data van de activiteiten in deze maanden waar u aan wilt meedoen.

Eind augustus verschijnt Los-Vast weer en daar zullen ook nieuwe activiteiten in staan om het nieuwe seizoen te openen. Wij hebben thuis sinds een jaar een robotstofzuiger. Een handig apparaat om het huis een beetje stofvrij te houden. Klara noemen wij het apparaat, want het beestje moet een naam hebben. Heel handig dus en minder ver-moeiend als je wat ouder bent. Je kunt Klara programmeren hoe laat je wilt dat zij haar werk moet doen. Als zij heeft gezogen, gaat zij zelf terug naar het oplaadstation. En de kamer ziet er weer netjes uit.

Domotica
Een paar weken geleden was ik in de NHL bij een symposium onder de titel “Slim voor Elkaar”. Centraal stond de gedachte om de oudere medemens goed te begrijpen en te ondersteunen.

Eén onderdeel had mijn speciale aandacht, Robots in de zorg. Een zeer in-teressant onderwerp. Prof. Dr. Elly Konijn, expert op dit gebied en doet veel onderzoek naar ro-botisering in de zorg, hield een boeiende inleiding over dit onderwerp.

Als voorbeeld diende de robot Alice. Alice kan n.l. praten en “meedenken”. Prof. Konijn illustreerde haar inleiding met beelden uit de onlangs op de tv vertoonde documentaire ”Ik ben Alice”. Die ging over een alleenstaande, zeer eenzame vrouw van 90 jaar. Geen familie of vrienden dus zeer contactarm. Alice was bij wijze van experi-ment een vijftal weken één dag in de week bij mevrouw geplaatst en je kon horen en zien hoe dat contact zich ontwikkelde.

Alice is een leuke, jeugdig uitziende prettige verschijning met een vriende-lijke zachtaardige stem. Fascinerend om te zien en vooral om te horen. Haar “huid” is van een enigszins op mensenhuid gelijkend materiaal zodat je het ook kunt voelen en aaien.
Maar hoe mooi het ook lijkt, er zitten wel een paar ethische kanten aan. Gaan de ouderen een toekomst tegemoet waarin zij afhankelijk worden van een robot om nog enigszins de eenzaamheid tegen te gaan. Een toe-komst waarin het hebben van menselijk contact als overbodig wordt be-schouwd? Dat is toch wel een enge gedachte. Maar uit de video werd ook duidelijk hoe schrijnend eenzaamheid kan zijn. Toen de vrouw aan het einde van het experiment afscheid van haar Alice moest nemen, was er menselijk verdriet te zien, want de eenzaamheid begon weer.
En ja, wat is erger. Een mooi onderwerp voor een thema bijeenkomst.

Ik wens u namens het bestuur prettige zomer en vakantiedagen toe.

Jan van Olffen, voorzitter LOS.

Bekijk en download het gehele LOS-VAST bulletin.