LOS-VAST juni 2016

Bekijk en download het gehele LOS-VAST bulletin.

Nieuwe Leden

Het loopt alweer aardig naar de zomer, de temperaturen zijn weer stijgende en ook de zon is dagelijks meer aanwezig. Maar er is voor bestuur en commissies nog volop werk alvorens het werk even kan worden neergelegd. Het ledental van LOS is stabiel rond de 1100 leden. Dat is een mooi begin voor een nieuwe vereniging van nog geen jaar oud.

Maar wij willen meer leden. Meer leden geven meer mogelijkheden in het aanbieden van veel nieuwe activiteiten. Het beleid is er op gericht een grotere variatie van activiteiten aan te bieden en daar wordt op dit moment hard aan gewerkt.

Wij krijgen geregeld opmerkingen van mensen die te laat waren met het opzeggen van hun lidmaatschap van de Anbo in december, maar graag lid van LOS hadden willen worden. En dat is prettig om te horen. Vandaar dat wij na de vakantie een nieuwe actieve ledenwerfactie gaan houden.

Aan het begin van het nieuwe seizoen wordt er een stadsrondrit georganiseerd onder het motto: “wat is er allemaal bijgekomen”. De rondrit geeft een fraai beeld van de ontwikkelingen in Leeuwarden van de laatste tijd. Naast andere nieuwe activiteiten willen wij verder gaan met een breder aanbod van activiteiten om hiermee de positie van LOS verder te versterken.

Er zijn op dit moment vele ontwikkelingen gaande. Wij merken dat veel ouderen vaak onvoldoende geïnformeerd zijn over zaken die voor hun van belang zijn. Ook in die informatievoorziening wil LOS een rol gaan spelen en onze leden via Los/Vast duidelijke informatie geven. Eventuele hulpvragen op het gebied van voorzieningen, kunnen bij het bestuur worden gedaan.

Om dit allemaal op een goede manier te organiseren en uit te voeren, zijn er meer leden nodig en kan op die manier bijdragen van LOS een sterke, onafhankelijke vereniging te maken.

Bij voorbaat onze dank.
Jan van Olffen, voorzitter LOS.

Het volgende nummer van ons bulletin LOS-VAST komt op 27 juni a.s. uit en zal de periode juli – augustus beslaan. I.v.m. vakantie van onze redacteur (Johan Eisma) hebben we de deadline voor het inzenden van kopij 2 dagen verschoven. U kunt uw kopij inzenden tot en met woensdag 15 juni, 14 uur. Kopij die later binnenkomt, kan helaas niet meer verwerkt worden. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Bekijk en download het gehele LOS-VAST bulletin.