LOS-VAST juni 2017

LOS-VAST juni

Lees hier het gehele LOS bulletin.

Er is veel te doen in de aanloop naar 2018, het voor Leeuwarden zeer belangrijke jaar als zij samen met Malta Culturele Hoofdstad van Europa zijn. Er heerst grote onzekerheid of het allemaal wel goed komt. Zijn er wel voldoende financiële middelen om tot een aantrekkelijk pakket van culturele activiteiten, uitgesmeerd over de provincie, te realiseren.

Er is echter 1 project wat al een paar maanden geleden is gestart en wat enorm aanslaat en dat is het haakproject.

Het doel van het haakproject is om het grootste kleed van de wereld te haken. Begonnen in wijk- en buurtcentra met kleine groepjes, is het haakproject inmiddels uitgegroeid tot een groot, internationaal project. Iedere week komen de deelnemers in de verschillende centra bij elkaar om kleden van een bepaald formaat te haken. De bedoeling van de kle-den is om die uiteindelijk tot 1 supergroot kleed aan elkaar te haken. En zo moet het grootste kleed ter wereld ontstaan om uiteindelijk in het Guinness Book of Records te worden opgenomen.

De meest fraaie kleden ontstaan op deze manier met hele creatieve pa-tronen. Van alle kanten worden wol resten aangeleverd om verwerkt te worden. En iedere week wordt er met veel inzet en enthousiasme ge-toond wat er geproduceerd is. De organisatie beschikt over een (haak)caravan waar op evenementen het project wordt gepromoot en waar mensen bij kunnen (aan)haken. En zo wordt de olievlek steeds groter.

Met dit project zijn ook vele deelnemers die weinig contacten hadden gestimuleerd om mee te doen en zich vol enthousiasme op het haken hebben gestort.

Het begrip Mienskip komt hier tot volle bloei en is een mooi voorbeeld wat Culturele Hoofdstad kan losmaken. Van onderen af mensen met el-kaar in contact brengen om gezamenlijk iets moois te creëren. Natuur-lijk, er moeten nog harde noten worden gekraakt, er is nog veel onduide-lijk, maar laten wij ook oog hebben voor de mooie dingen die Culturele Hoofdstad kan opleveren.

Het haakproject is daar een prachtig voorbeeld van.

Jan van Olffen,
Voorzitter LOS

Lees hier het gehele LOS bulletin.