LOS-VAST maart 2016

Activiteiten

Bekijk en download het gehele LOS-VAST bulletin.

Nieuwe ouderen

De vereniging LOS, begint vaste voeten aan de grond te krijgen. Na een zeer drukke aanloopperiode beginnen de zaken wat overzichtelijk te worden. Er waren nog kleine dingen die opgelost moesten worden. En dat is inmiddels gebeurd. Als het goed is heeft ieder lid nu een lidmaatschap pasje. Mocht dat niet zo zijn, dan hoort het bestuur het graag en wordt een pasje alsnog thuis- bezorgd.

Er hebben zich verschillende leden aangemeld die actief in LOS willen zijn en binnenkort zijn er een paar bijeenkomsten om tot een inventarisatie van nieuwe ideeën en vooral de uitvoering daarvan.

En dat is nodig voor een belangrijke doelstelling die het bestuur zich heeft gesteld, het werven van leden onder nieuwe ouderen. Daar is een breder pakket van nieuwe activiteiten voor nodig. Dat wil niet zeggen dat de bestaande activiteiten vervangen zouden moeten worden. Verre van dat, wij zijn ontzettend blij met de inzet van onze vrijwilligers en het vele werk wat zij verzetten. Het gaat hier puur om uitbreiding van het bestaande.
Er zijn verschillende suggesties gedaan die besproken gaan worden in de verschillende groepjes die inmiddels zijn ontstaan Daarnaast zijn er verschillende uitnodigingen van andere organisaties om de mogelijkheden van een eventuele samenwerking met elkaar te onderzoeken. Op dat soort
uitnodigingen gaan wij ook in en kijken daarbij vooral of zo’n samenwerking past in onze doelstelling en een versterking daarvan is.

Tot slot

Op 27 april is de eerste ledenvergadering van LOS. Daarin moet het verenigingsbestuur worden gekozen, het huishoudelijk reglement worden vastgesteld, de begroting worden vastgesteld en onze beleidsvoornemens.

Kortom, nog veel werk aan de winkel.

Jan van Olffen, voorzitter LOS.

Bekijk en download het gehele LOS-VAST bulletin.