LOS-VAST mei 2016

Ouderen

Bekijk en download het gehele LOS-VAST bulletin.

Eerste Ledenvergadering LOS

Bijna 100 leden waren op 18 april in het Westenkwartier aanwezig voor de eerste ledenvergadering van LOS. Na een paar hectische maanden, waarin veel werk moest worden verzet, kon de oprichting van de vereniging LOS formeel worden afgewikkeld.

Het oprichtingsbestuur had vanaf het passeren van de statuten een interim status en moest dus formeel nog door de ledenvergadering worden gekozen. De zittende interim-bestuurders waren allen kandidaat voor benoeming door de ledenvergadering. Er hadden zich geen tegenkandidaten gemeld. Alle kandidaten werden onder applaus definitief voor een zittingsperiode benoemd. Daaraan voorafgaand gaven de kandidaat-bestuursleden een overzicht van hun werkzaamheden tijdens de afgelo-pen maanden. De gekozen bestuursleden zijn:

  • Jan van Olffen voorzitter
  • Leendert Plaisier vicevoorzitter
  • Froukje Bruining penningmeester
  • Gerard van Steijn secretaris
  • Leo Hasz algemeen/acquisitie

Speciale aandacht ging naar de belastingadviseurs uit. Het was de eerste krachtproef voor de nieuw gevormde groep belastingadviseurs. Onder leiding van coördinator Willem de Boer zijn de vele aanvragen in een paar weken op een soepele manier verwerkt. Een mooie prestatie!

Op het huishoudelijk reglement hadden een paar leden opmerkingen en suggesties ingediend. Deze worden verwerkt in de definitieve tekst die later aan de leden zal worden toegezonden.

De begroting voor 2016 werd ongewijzigd vastgesteld. Tevens ging de vergadering akkoord met het overzicht inkomsten en uitgaven over 2015. In de kascommissie werden Johan Eisma, Hendrik de Boer en Anja de Jong (reserve) gekozen.

Dit alles vond plaats in een gemoedelijke sfeer.

Na de pauze hielden de notarissen A. Slagman en A. Volders een interessante inleiding over erfeniskwesties, schenking en volmacht. Kortom, een prima verlopen vergadering.

De commissies zijn volop aan het werk met het voorbereiden van de activiteiten. In de planning staan een rondleiding in de Harmonie, een rondrit om Leeuwarden met speciale aandacht voor de aquaducten en recente uitbreidingen. Studenten van de NHL gaan ondersteuning bieden voor het gebruik van computer, laptop en iPad. Wekelijks gaan zij in het Westenkwartier hulp bieden. In september begint een cursus filosofie en nog vele andere activiteiten. Uiteraard zullen wij u in Los Vast op de hoogte houden van al deze activiteiten. Heeft u zelf ideeën laat u het ons dan weten. Dan kunnen wij kijken of het te realiseren is.

Piet Tiekstra heeft zich niet beschikbaar gesteld voor een nieuwe bestuursfunctie. Hij gaat zich meer bezig houden met de activiteiten. Ook Piet heeft veel werk verzet in de beginperiode en werd daarvoor beloond met applaus en een boek over oud Leeuwarden.

Jan van Olffen, voorzitter LOS.

Bekijk en download het gehele LOS-VAST bulletin.