LOS-VAST november 2015

Nieuwestad - Kerst

Bekijk en download het gehele LOS-VAST bulletin.

We hebben een spannende maand achter de rug. Nadat wij half augustus een bestuur hadden gevormd, begon de ledenwerfcampagne op 1 september.

Zou het aanslaan? Wilde men wel lid van LOS worden?

Al snel bleek dat er een groot draagvlak is voor de Leeuwarder Onafhankelijke Seniorenvereniging. Het bestuur werd verrijkt met vele, stimulerende reacties en aanmeldingen. Ook werkten een aantal krantenartikelen over de situatie binnen de ANBO in ons voordeel. Bovendien is het inmiddels duidelijk dat bijna alle afdelingen in geheel Friesland zich gaan afsplitsen. Iedere week komt het bestuur bij elkaar en dat is nu ook hard nodig. Er komen veel vragen op ons af en wij willen hier snel een antwoord op geven of verder onderzoek doen. Ook moeten veel praktische zaken worden geregeld, zoals statuten, Kamer van Koophandel, bankrekening, website enz.

LOS wil het oude behouden en het nieuwe stimuleren. Iedereen die nieuwe ideeën heeft, is van harte welkom. Ook nieuwe activiteiten zullen door het bestuur worden gesteund. Zo wil LOS toewerken naar een sterke, onafhankelijke organisatie. Er waren veel vragen over de geboden korting van de ANBO op de ziektekostenverzekering.

Nog even voor de duidelijkheid: een ieder die is aangesloten bij De Friesland Zorgverzekeraar krijgt een korting op de zorgverzekering, die minimaal even groot is als de korting die men bij de ANBO kreeg. Over de uitwerking wordt iedereen via ons eigen blad geïnformeerd. Ook de keuringen voor het rijbewijs en de belastinghulp, worden door LOS aangeboden.

Kortom, LOS biedt minimaal de voordelen van de ANBO voor minder geld!

Wij gaan door met het werven van nieuwe leden en wij hopen dat u ons daarbij wilt helpen. Inmiddels hebben ruim 500 mensen de overstap gemaakt van ANBO naar LOS. Mocht u dat nog niet hebben gedaan, dan wordt u bij deze van harte uitgenodigd.

Jan van Olffen, Voorzitter LOS

Bekijk en download het gehele LOS-VAST bulletin.

Geef een reactie