LOS-VAST november 2016

LOS VAST November

Download en lees hier het hele LOS Bulletin.

Belangrijk: let op uw korting op uw zorgverzekering!

Binnenkort komen de nieuwe ziektekostenpolissen weer binnen. Tijdens een overleg wat wij recent hadden met ziektekostenverzekeraar De Friesland, werd aangegeven dat er meer gecontroleerd gaat worden of verzekerden nog wel lid zijn van de organisatie waar de premiekorting op is gebaseerd. Het is de verzekeraar gebleken dat het niet altijd het geval is. De verzekeraar wil daarom gaan controleren aan de hand van de ledenlijst of uw lid bent van LOS.

Wij raden u daarom met klem aan uw contributie van €25,- voor een indi-vidueel lidmaatschap of €40,- voor een lidmaatschap met partner, voor het einde van het jaar te voldoen. Bij deze LOS-VAST treft u een brief aan met het verzoek uw contributie voor het jaar 2017 te willen betalen. In de brief is aangegeven hoe de contributie moet worden betaald.

Ledenactie

Regelmatig krijg ik reacties van mensen die het jammer vinden dat zij vorig jaar te laat waren met het opzeggen van hun lidmaatschap van de ANBO. Op dit moment dient zich een nieuwe gelegenheid voor om dit alsnog te doen en daarna lid van LOS te worden. Bij LOS krijgt u dezelfde faciliteiten als bij de ANBO en zelfs meer. Er zijn en worden veel activiteiten georgani-seerd, zoals themamiddagen, cursus filosofie e.d.
Onze belastinghulp heeft zeer goed gewerkt en vele belastingaangiften zijn in korte tijd tot grote tevredenheid van onze leden afgewerkt.

Nieuwe activiteit: VIP arrangement in bioscoop Cinema

Recent hebben wij een aantrekkelijke afspraak met de Leeuwarder Biosco-pen gemaakt die speciale voorstellingen voor onze leden op de middag gaan aanbieden. In de luxe VIP zaal van de Cinema zal een drankje en een hapje worden aangeboden voor een totaalprijs van €9,50. Er worden spe-ciale films vertoond om naar uit te zien.

Donderdagmiddag 3 november zal de indrukwekkende Nederlandse speelfilm Tonio worden vertoond. Op donderdagmiddag 24 november staat de nieuwe Nederlandse film De Zevende Hemel op het programma, die dan in première gaat. Elders in deze Los-Vast vindt u meer informatie over deze voorstellingen.

U dient zich voor deze filmvoorstellingen van te voren op te geven, zodat de bioscoop weet op hoeveel mensen ze kunnen rekenen. U kunt gewoon een kaartje aan de kassa kopen. Wel even zeggen dat u lid van LOS bent. Aanvang: 14:30 uur en de kassa is vanaf 14:00 uur geopend.

Met de gebruikelijke korting op de ziektekostenpremie bieden we u een aantrekkelijk pakket. Daarnaast staan wij klaar om u te helpen en te advi-seren op het gebied van voorzieningen en vragen op het gebied van Zorg en Welzijn.

Voor de andere activiteiten verwijs ik u graag naar onze maandelijkse acti-viteiten kalender. Mocht u nog vragen hebben, het bestuur wil u graag te woord staan. Onze gegevens staan hiernaast vermeld.

Jan van Olffen,
Voorzitter LOS.

Download en lees hier het hele LOS Bulletin.