LOS VAST oktober 2016

Stoommachine

Download en lees hier het hele LOS VAST bulletin.

Nieuwe activiteiten

Het nieuwe seizoen is begonnen, naast de bestaande activiteiten, met twee rondritten per bus in Leeuwarden en een fraaie boottocht. Deze activiteiten vielen zeer in de smaak. De eerste geplande busrit was al spoedig vol geboekt, waarna het bestuur een tweede bustocht organiseerde.

De ritten werden gehouden onder zeer hoge zomertemperaturen. 30 graden. Dankzij de in de bus uitstekend functionerende airconditioner was het in de bus behaaglijker dan buiten.

Heel veel leden toonden zich verrast toen zij te zien kregen wat er allemaal in korte tijd in Leeuwarden was veranderd.

Het bestuur is van plan om meer van dit soort activiteiten te organiseren.
Er valt immers veel te zien in en rondom Leeuwarden. Deze ritten werden
georganiseerd door Froukje Bruining en Leendert Plaisier.

Vanaf november willen wij beginnen met thema-vergaderingen over actuele onderwerpen.

Er komt een boeiend 2017 op ons af. Boeiend omdat er in 2017 twee verkiezingen zullen zijn. In maart 2017 zijn er Tweede Kamerverkiezingen en in november in Leeuwarden gemeenteraadsverkiezingen. Die is gekoppeld aan een nieuwe, gemeentelijke herindeling.

Per 1 januari 2018 zullen er delen van Leeuwarderadeel en Littenseradiel
bij Leeuwarden worden gevoegd en Leeuwarden wordt daardoor weer
iets groter. In dat jaar zullen nieuwe politieke verhoudingen ontstaan die
zeker ook van invloed kunnen zijn op het gebied van Ouderenbeleid.

Wij willen die themabijeenkomsten benutten om een nog beter beeld van
ouderenproblematiek te krijgen. Want naast de vele recreatieve activiteiten is de belangenbehartiging één van de belangrijkste doelstellingen van onze vereniging.

Heeft u ideeën voor thema’s dan horen wij dat graag en zullen die dan
meenemen in onze planning.

Veel leesplezier in de nieuwe LOS-VAST.

Jan van Olffen, voorzitter LOS

Download en lees hier het hele LOS VAST bulletin.