Nieuwe Ideeën

Proeflokaal Proefverlof

Lees hier het hele LOS-bulletin.

De vakanties zijn weer (bijna)voorbij en het bestuur is druk bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen.

Eén van de veranderingen die het bestuur wil invoeren is de opzet van LosVast iets te veranderen. Wij willen meer en beter communiceren met onze leden. Dat willen wij doen o.a. met het invoeren van een vragen rubriek. Geregeld worden er vragen gesteld die ook voor andere leden belangrijk kunnen zijn. De meest interessante zal de redactie plaatsen en ook adviseren hoe met bepaalde zaken kunnen worden opgepakt.

Daarnaast doen wij een beroep op onze leden om zaken waar zij mee te maken hadden of hebben naar ons toe te sturen. Vanuit de praktijk kun je altijd zaken beter beoordelen waar het fout of goed gaat. De vele beleidsnota’s zijn vaak gebaseerd op theoretische aannames terwijl de praktijk vaak heel anders is. Papier is immers geduldig. Op deze wijze kan Los op indirecte wijze voorlichting geven. De reacties/vragen moeten wel over inhoudelijke en liefst actuele zaken gaan. Uiteraard zullen privacy gevoelige zaken discreet behandeld worden.

Er zijn de laatste tijd nogal wat schrijnende zaken aan het licht gekomen zoals het verplicht eten “wat de pot schaft” in ouderenvoorzieningen. De directie van een ouderenvoorziening sluit een contract met een cateraar en daar moet je het maar doen. Is het eten niet lekker dan heb je pech en mag geen eigen eten maken of kopen op straffe van een dwangsom. Te gek voor woorden natuurlijk.

Ook gaan wij proberen themamiddagen in verschillende wijken en buurten over actuele zaken organiseren, ook een manier om de contacten met leden en bestuur te versterken. Voor deze activiteit kunt u zelf ook ideeën aandragen. De middagen zullen door de inleiders van het onderwerp worden verzorgd, uiteraard met ondersteuning. Het bestuur wil een gevarieerd programma aanbieden naast de al bestaande.

Jan van Olffen.
Voorzitter LOS

Lees hier het hele LOS-bulletin.