Nieuwe ledenwerfactie

Ledenwerfactie

Aan het begin van het nieuwe seizoen, start de LOS een nieuwe ledenwerfactie. Het ledental schommelt rond de 1100 leden. Dat is een mooi resultaat voor een nieuwe vereniging van één jaar oud.

Maar wij willen meer leden om de belangen van onze groep te behartigen. Bovendien geven meer leden ons meer mogelijkheden bij het aanbieden van veel nieuwe activiteiten. Het beleid is er op gericht een grotere variatie van service en activiteiten aan te bieden en daar wordt op dit moment hard aan gewerkt.

Heeft u zelf suggesties waar de LOS zich voor zou kunnen inspannen, dan horen wij dit graag van u. De LOS wil een actieve vereniging zijn waar de dienstverlening en de belangenbehartiging voorop staan.

Wij krijgen geregeld opmerkingen van mensen die te laat waren met het opzeggen van hun lidmaatschap van de ANBO in december, maar graag lid van de LOS hadden willen worden. En dat is prettig om te horen. Vandaar dat wij een nieuwe actieve ledenwerfactie gaan houden.