Ouderen buitenspel gezet

Ledenwerfactie

Lees hier het gehele LOS bulletin.

Een paar jaar geleden werd in Leeuwarden het SLO opgericht, een samenwerkingsplatform van de Leeuwarder ouderenorganisaties. Dit initiatief heeft als doel gezamenlijk de belangen te behartigen van de ouderen in Leeuwarden. Het bestuur van de SLO bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende ouderenorganisaties.

Eén van de belangrijkste taken was en is het overleg te voeren met het college van burgemeester en wethouders over het te voeren beleid voor ouderen. Dat heeft een paar jaar redelijk gefunctioneerd, totdat de vorige wethouder Andries Ekhart vorig jaar éénzijdig het overleg beëindigde. Een onbegrijpelijke actie van de toenmalige wethouder.

De financiële situatie op het gebied van wonen, zorg en welzijn, het z.g. sociale domein, is zeer zorgelijk. Hier moet zeer veel worden bezuinigd omdat de Rijksvergoeding bij lange na niet voldoende is om die tekorten op te vullen.

Het is dus van groot belang dat er op dit gebied de juiste keuzes worden gemaakt waar de beschikbare middelen aan worden uitgegeven. En het ouderenbeleid is daar een zeer grote factor van belang in. Overleg op politiek niveau is hier van groot belang om tot goede, aanvaardbare keuzes te komen. Daarom is het te hopen dat de nieuwe wethouder die deze zaak in portefeuille heeft, Pal/GroenLinks wethouder Herwil van Gelder dit overleg weer zal herstellen. Op deze manier kun je de ouderen niet buiten spel zetten.

Het SLO is inmiddels begonnen om samenwerking met andere organisaties op het gebied van welzijn te zoeken want het aloude spreekwoord “Eendracht maakt macht” is actueler dan ooit. Belangrijk is echter ook de politieke wil van het college van burgemeester en wethouders, in de persoon van Herwil van Gelder. Wij rekenen op hem.

Tot slot

De gemiddelde leeftijd van het bestuur van LOS is wel erg hoog. LOS is een bloeiende organisatie met een stabiel ledental rond de 1200 met grote groeimogelijkheden. Het bestuur barst van de ideeën om zoveel mogelijk ouderen te bereiken met nieuwe, aantrekkelijke activiteiten. Daar zijn actieve leden voor nodig. Wij doen daarom een beroep op leden vanaf 50 jaar om zich aan te melden om op incidentele basis mee te helpen aan het organiseren van bestaande en nieuwe activiteiten.

Op deze wijze kunnen wij ook de toekomst van LOS veilig stellen.

Jan van Olffen
Voorzitter

Lees hier het gehele LOS bulletin.