Rijbewijskeuringen voor senioren, lid bij LOS

Keuringsleeftijd

Per 1 januari 2014 is de leeftijd waarop automobilisten voor hun rijbewijs moeten worden gekeurd, verhoogd van 70 naar 75 jaar (dit geldt echter niet voor chauffeurs met rijbewijs C/D/E die wel om de 5 jaar gekeurd moeten worden, ongeacht de leeftijd). Niet altijd is duidelijk of een keuring noodzakelijk is. Sommige automobilisten die al eerder gekeurd zijn, maar de leeftijd van 75 jaar nog niet hebben bereikt, moeten worden gekeurd en anderen niet. Toch komt met enige regelmaat voor dat men een keuring ondergaat die niet nodig is. Bij twijfel is het dus raadzaam bij het CBR navraag te doen (telefoon: 0900-0210). Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst een Eigen Verklaring met Geneeskundig Verslag gekocht te worden.

Keuringsformulier

Het keuringsformulier (Eigen Verklaring) is verkrijgbaar bij de gemeente en via internet op mijn.cbr.nl (inloggen met DigiD). De verwerking en beoordeling van de Eigen Verklaring door het CBR kan tot 3 maanden in beslag nemen. Geadviseerd wordt om ten minste 4 maanden voor het verlopen van de geldigheid van het rijbewijs een afspraak te maken voor een keuring.

Personen en instanties, bij wie u in Leeuwarden terecht kunt voor een rijbewijskeuring.

    1. Keuring via www.rijbewijskeuringsarts.nl een keer in de maand. Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor eens per maand terecht bij de de Thuiszorg Het Friese Land, Tesselschadestraat 29. Informatie en een afspraak maken: Leden van de thuiszorg nemen contact op met Thuiszorg ZuidWest Friesland, telefoon: 0515-461100 of met Thuiszorg Het Friese Land, telefoon: 0900-8864. Bent u geen lid dan belt u naar het landelijke afsprakenbureau: 036-7200911.Zelf een datum reserveren kan via de website: www.rijbewijskeuringsarts.nl Tarieven (incl. BTW): 75+ B/E € 35,00, medisch € 35,00, C/D/E (ook voor code 95) en Taxipas € 55,00. Leden van LOS en/of Thuiszorg ZuidWest Friesland of Thuiszorg Het Friese Land krijgen € 5,00 korting op bovengenoemde prijzen. Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de locatie een afspraak te maken.
  1. Keuring www.regelzorg.nl op 16 september 2015 en 28 oktober 2015. Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten, die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor 16 september en 28 oktober terecht op het spreekuur in MFC Camminghastins, Lieuwenburg 2.Schikt de datum u niet dan zijn er andere mogelijkheden in de regio. Voor senioren kost de keuring € 25,00 en voor chauffeurs tot 75 jaar met rijbewijs C/D/E is het € 55,00. Voor informatie en een afspraak belt u tijdens kantooruren naar het landelijke afsprakenbureau van Regelzorg Rijbewijskeuringen: ‪088 23 23 300. Zelf een datum plannen kan via www.regelzorg.nl.