Ouderen buitenspel gezet

Lees hier het gehele LOS bulletin.

Een paar jaar geleden werd in Leeuwarden het SLO opgericht, een samenwerkingsplatform van de Leeuwarder ouderenorganisaties. Dit initiatief heeft als doel gezamenlijk de belangen te behartigen van de ouderen in Leeuwarden. Het bestuur van de SLO bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende ouderenorganisaties.

Lees “Ouderen buitenspel gezet” verder

Inspraak ouderen

Download en lees hier het hele LOS Bulletin.

In de 70-er jaren werd in Leeuwarden een aantal Raden opgericht voor een aantal beleidsgebieden. Zo was er de Raad voor Sportaangelegenheden, een Cultuurraad, een Jongerenraad en een Bejaardenraad. Dat waren de officiële organen die gevraagd en ongevraagd advies uitbrachten aan de Gemeenteraad en het College van Burgemeester en Wethouders.

Lees “Inspraak ouderen” verder

LOS-VAST maart 2016

Bekijk en download het gehele LOS-VAST bulletin.

Nieuwe ouderen

De vereniging LOS, begint vaste voeten aan de grond te krijgen. Na een zeer drukke aanloopperiode beginnen de zaken wat overzichtelijk te worden. Er waren nog kleine dingen die opgelost moesten worden. En dat is inmiddels gebeurd. Als het goed is heeft ieder lid nu een lidmaatschap pasje. Mocht dat niet zo zijn, dan hoort het bestuur het graag en wordt een pasje alsnog thuis- bezorgd.

Lees “LOS-VAST maart 2016” verder