Terugblik 2016 en vooruitblik 2017

Kerst 2016

Download en lees hier het hele LOS Bulletin.

Tegen het einde van het jaar, gebruik je vaak een moment om terug te kijken op het afgelopen jaar.

LOS heeft een prima jaar achter de rug. Na een stroef en hectisch begin, heeft de vereniging haar vorm gekregen. Dat is niet vanzelf gegaan.

Het is niet niks om een vereniging te beginnen waar in een paar weken tijd, ruim 1200 aanmeldingen op binnen komen. Dat gaf ook wel duidelijk de behoefte aan na alle perikelen in de ANBO. Voor het beginnende bestuur een enorme stimulans om van LOS iets moois te maken.

Met grote inzet van alle vrijwilligers, zijn wij er in geslaagd om een stevige vereniging neer te zetten. Iets waar wij allemaal trots op mogen zijn.

In het afgelopen jaar zijn er veel activiteiten georganiseerd, ook nieuwe. De cursus filosofie was een succes en zal in januari worden vervolgd. De stadsrondritten vielen erg in de smaak, en gaven een mooi beeld van de vele uitbreidingen die soms ongemerkt in de gemeente hebben plaatsgevonden.

De verschillende grotere bijeenkomsten werden allemaal zeer goed bezocht. Daarnaast willen wij het komende jaar onze activiteiten naar andere wijken uitbreiden om het voor alle ouderen makkelijk te maken ook activiteiten in hun eigen wijk te bezoeken. Daar zal in de planning van onze bestuursvergaderingen ook rekening mee worden gehouden. Er is niets mis mee de eigen vergaderingen ook in andere wijken te houden.
Daarnaast zijn er recent afspraken gemaakt voor speciale bioscoopvoorstellingen voor LOS-leden. De eerste reactie zijn erg positief en wij hopen dat veel leden gebruik zullen maken van deze voorstellingen met een hapje en een drankje.

Ook de operavoorstellingen zijn verplaatst naar de Cinema. Kortom nieuwe initiatieven naast de oude, vertrouwde activiteiten.

Het zal een spannend jaar worden 2017. Spannend omdat er twee verkiezingen zullen plaatsvinden. Eerst in maart de Tweede Kamerverkiezingen en in november, de Gemeenteraadsverkiezing.

Leeuwarden zal begin 2018 weer een stukje groter worden door de aan de verkiezing gekoppelde herindeling. Er komt een stukje Leeuwarderadeel en Littenseradeel bij. Via de Samenwerkende Ouderenorganisaties (SLO) zal er in de verkiezingstijd vanuit het SLO een actieve positie worden ingenomen om de wensen van de ouderenorganisaties aan de politieke partijen worden meegegeven. En uiteraard hopen wij dat de belangrijkste zaken zoals Zorg en Welzijn worden opgenomen in het beleid van de nieuwe gemeenteraad. En dat is wel nodig ook in deze zeer onzekere tijden, waarin vele veranderingen plaatsvinden, die vaak geen verbeteringen zijn.

Tot slot wil ik namens het bestuur alle medewerkers heel hartelijk bedanken voor hun grote inzet het afgelopen jaar en spreek de hoop uit dat het bestuur op diezelfde inzet het komende jaar mag rekenen.

Daarnaast hele prettige Kerstdagen, een mooi uiteinde van het jaar en een heel goed begin in 2017.

Jan van Olffen,
Voorzitter LOS

Download en lees hier het hele LOS Bulletin.