Uitbreiding

Oldehove in de winter

Lees hier het hele LOS bulletin.

De traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst van LOS was weer een groot succes. De 220 aanwezigen hebben weer volop genoten van een enthousiast spelend Fries Senioren Orkest o.l.v. Jouke Hoekstra.

De activiteitencommissie had weer een loting georganiseerd met veel prijzen die €1.000,- opleverde. Heel veel dank voor het vele werk.

Door het stopzetten van de subsidie voor de Ouderen in Aldlân, was het bestuur van de werkgroep genoodzaakt te stoppen met de activiteiten voor ouderen in Aldlân.

Enkele leden attendeerden het bestuur hier op. LOS heeft bekeken of die activiteiten in stand konden worden gehouden, mede gelet op het feit dat er ook een aantal leden van LOS de dupe dreigde te worden. De besprekingen zijn in de Kerstvakantie heel snel afgerond.

Op basis van de toezegging van de deelnemers aan de activiteiten dat zij allemaal lid zouden worden van LOS, heeft het bestuur besloten de ouderenactiviteiten van de wijk over te nemen. Op deze wijze heeft LOS er 46 nieuwe leden bij gekregen.

Voor het bestuur is deze gang van zaken de aanleiding om te kijken of er in meer wijken ruimte is om onze activiteiten aan te bieden.

Wijkverenigingen krijgen steeds minder subsidie voor hun activiteiten en op deze manier zijn wij in staat belangrijke activiteiten, m.n. voor ouderen in stand te houden.

Voor de vereniging LOS betekent dit dat de positie van LOS op het gebied van belangenbehartiging kan worden versterkt.

Een grote vereniging heeft meer inkomsten kan daardoor meer inspelen op de behoeften van ouderen.

Tot slot

Ook van mijn kant een dringende oproep aan de leden of zij hun contri-butie voor 2017 al hebben betaald. Want zonder inkomsten begin je niet zoveel. Dus vraag ik u of u zelf even wilt nagaan of u heeft betaald.

Jan van Olffen
Voorzitter LOS

Lees hier het hele LOS bulletin.