Vakantie!

De Centrale

Lees hier het gehele LOS VAST bulletin.

Dit is het laatste nummer voor de zomerperiode. Het laatste nummer ook onder de redactie van Johan Eisma. Johan is praktisch vanaf het ontstaan van LOS bij de samenstelling van LOS Vast betrokken geweest.

Zeker de fraaie voorpagina’s leverden veel positieve reacties op. In die zin heeft Johan LOS ook een “gezicht” gegeven. Een positief gezicht. Vaak was het een combinatie van oude en nieuwe foto’s waar goed op te zien is wat het was en wat is geworden.

Johan heeft een paar maanden geleden aangegeven met de redactie van LOS Vast te willen stoppen per 1 juli maar dat hij op incidentele basis wel foto’s wil blijven leveren. Een aanbod waar het bestuur graag gebruik van wil maken.

In ieder geval wil het bestuur Johan van harte bedanken voor het vele werk wat hij heeft verricht voor LOS Vast.

De redactie wordt vanaf 1 juli door Keimp Pijpstra en Jan van Olffen overgenomen. Elders in dit blad staan de gegevens vermeld waar en hoe de bijdragen kunnen worden aangeleverd. De uiterste inlevertijd blijft dezelfde. (Voor de uitgave van september is de uiterste inleverdatum 18 augustus.)

Na een zeer druk eerste halfjaar breekt de vakantietijd weer aan. Ook de bestuursleden, leden van de commissies en bezorgers zijn aan een vakantietijd toe. Zij vormen de kurk waar wij op drijven. Zonder deze waardevolle zelfwerkzaamheid is het niet mogelijk een vereniging zoals LOS draaiende te houden. En dat het ons met elkaar nog steeds goed lukt, zijn wij daar als bestuur best trots op.

De komende maanden zullen ook worden gebruikt om nieuwe ideeën en activiteiten te ontwikkelen. Ook in dit nummer vind u al een nieuwe activiteit. Zeker in de verkiezingstijd van september tot aan 22 november zullen wij in samenwerking de SLO ook ruime aandacht geven aan de gemeenteraadsverkiezingen, toegespitst op de problematiek van ouderen.

Ik wens u allen een hele mooie zomertijd.

Jan van Olffen
Voorzitter LOS

Lees hier het gehele LOS VAST bulletin.