Van de voorzitter – Vertel het ons

Algemeen

Leendert PlaisierLees hier het volledige LOSVAST bulletin.

Het seizoen is al weer haast voorbij. Voor LOS was het aan de ene kant een goed seizoen; een stabiel aantal leden en financieel staat de vereniging op een stevig fundament. Aan de andere kant zijn we twee bestuursleden kwijtgeraakt. Jan van Olffen, onze voorzitter, die na tientallen jaren binnen allerlei maatschappelijke gremia actief geweest te zijn, besloten had die activiteiten af te bouwen.

Begrijpelijk natuurlijk, maar voor ons is het spijtig zo’n goede bestuurder te moeten missen. En we hebben jammer genoeg afscheid moeten nemen van Leo Hasz, die als vriend binnen het bestuur met z’n kennis van zaken en grote inzet een belangrijke rol heeft vervuld. Het blijft een gemis.

Ook hebben we enkele leden-vrijwilligers verloren die elk op hun eigen wijze bijdroegen aan het goed draaiend houden van de vereniging en de activiteiten. Ook daar doet zich een gemis voelen.

Gelukkig hebben we, voornamelijk dankzij de inzet van onze twee activiteitencommissies, ook het afgelopen seizoen weer veel voor onze leden kunnen organiseren. Reisjes en uitstapjes, culturele middagen, informatiebijeenkomsten op allerlei gebied en sportieve activiteiten. Iedereen die daarbij betrokken is, verdient waardering en een compliment.

Toch blijkt uit de contacten die wij als bestuur af en toe met de leden hebben, dat het niet altijd lukt. En niet voor iedereen. Dat is jammer. We, de activiteitencommissies en wij, proberen alles binnen LOS zo te organiseren dat er voor elk wat wils is.

Vindt u dat we het niet goed doen? Is het aanbod te beperkt, zien we iets over het hoofd? Kunnen we meer doen? Of beter? Vertel het ons. We zetten u graag op het spoor van onze activiteitencommissies of proberen als bestuur te kijken wat we er zelf aan doen kunnen. Laat maar horen!

En verder, mocht u er de komende tijd op uit gaan, met auto, caravan, trein, boot, vouwfiets of benenwagen: een fijne vakantie toegewenst. En gezond weer terug!

Leendert Plaisier
Voorzitter

Lees hier het volledige LOSVAST bulletin.