Van het bestuur – De Adviesraad

Prinsentuin

Download en lees hier de laatste LosVast.

De halfjaarlijkse bijeenkomsten van het bestuur met de adviesraad zijn nuttig. Aan de ene kant om als bestuur ’s te horen hoe het reilt en zeilt binnen de vereniging. Wat speelt er, zijn er probleempjes en kunnen we er misschien iets aan doen?

Aan de andere kant is het voor het bestuur prettig een klankbord te hebben, om te vertellen waar we mee bezig zijn, om onze plannen en ideeën naar voren te brengen en te horen hoe er op gereageerd wordt. Dat is nuttig en belangrijk, voor ons als bestuur maar ook voor de leden van de adviesraad die een klein inkijkje krijgen in wat het bestuur allemaal doet.

En je steekt altijd iets op. Zo was een van onze vragen aan de adviesraad dit keer wat men vindt van de LosVast. De reacties waren positief. De artikelen zijn over het algemeen leuk en worden goed gelezen en de gegeven informatie is nuttig.

Ook gewaardeerd wordt de fotopuzzel die sinds kort op de achterzijde van de LosVast staat. Maar, zo werd gevraagd, de uitslag, prima – kunt u er niet iets meer over vertellen? Doen we – staat op een van de volgende pagina’s van deze LosVast. Ook werd gevraagd om de lijst met gegevens van de diverse contactpersonen weer in de LosVast op te nemen. Zullen we voor zorgen

Nuttig dus, zo’n bijeenkomst. In die zin was het jammer dat er maar zo weinig leden-vrijwilligers, want daaruit bestaat de adviesraad: vrijwilligers die binnen de vereniging van alles doen om de vereniging leuk en draaiende te houden, aanwezig waren op de vergadering van de 28ste maart.

Volgende keer beter?

Leendert

Download en lees hier de laatste LosVast.