Van het bestuur – Eenzaamheid

Winter

Download en lees hier het volledige LosVast bulletin.

Nederland kent veel problemen. Luidruchtige problemen zoals de stikstofproblematiek en de PFAS. Boeren en bouwondernemers gaan met groot materieel naar Den Haag om hun zorgen kenbaar te maken en nauwelijks een week later laat ook het onderwijs van zich horen. Ook daar zijn de problemen groot.

Er zijn ook stille problemen. Problemen achter de voordeur zoals armoede, ziekte en eenzaamheid. Dat laatste is ernstig; onderzoek wees uit dat meer dan een miljoen ouderen zich eenzaam voelen en in een isolement dreigen te raken. Vandaar dat er allerlei projecten en initiatieven gestart worden om eenzaamheid terug te dringen.

LOS probeert daaraan een steentje bij te dragen. Zo maakt bestuurslid Keimp Pijpstra deel uit van een groep binnen de lokale politiek om te kijken of er beleidsmatig iets aan eenzaamheidsbestrijding gedaan kan worden. Froukje Bruining en Klaasje Jonker doen mee met het project De Derde Helft – u leest er verderop in deze LosVast iets over.

Ook binnen de kleine kring van LOS als vereniging wordt geprobeerd iets te doen. Kunnen we iets doen voor een lid dat ziek is? Of in het ziekenhuis ligt? Maar wie vertelt het ons? En wat kunnen we doen? Is iemand thuis eenzaam en kan een telefoontje of een bezoekje al helpen? Maar van wie horen we het? En komen we niet in de knoei met de strenge privacy-regels?

Onze adviseur An Jaspers wil kijken wat LOS kan gaan betekenen. In deze LosVast legt ze uit wat de bedoeling is. Hulp is welkom: hulp van leden die ideeën hebben en iets willen doen. Hulp van leden die met ons iets willen doen aan het stille probleem dat eenzaamheid heet.

Leendert Plaisier

Download en lees hier het volledige LosVast bulletin.