Van het bestuur – Jokkebrokjes

LOS VAST November

Download en lees hier het gehele LosVast bulletin.

Weet u het nog, vorig jaar? We zouden er allemaal op vooruit gaan, gemiddeld met 1,5 %. Ze keken in de camera’s van de televisie en zeiden het met droge ogen: iedereen zou meer te besteden hebben. Echt iedereen? Nou, misschien een enkeling niet. Maar wel bijna iedereen.

Scepsis en wantrouwen laaiden hoog op maar ze hielden het stug vol: we zouden er (bijna) allemaal op vooruit gaan. Jammer genoeg bleek de twijfel terecht.

Dat tekende zich al af toen in augustus het Centraal Planbureau (CPB) met de statische koopkrachtcijfers over het afgelopen jaar kwam. Werkenden waren er inderdaad op vooruit gegaan maar de meesten lang niet zoveel als hen voorgespiegeld was. En gepensioneerden al helemaal niet; voor hen bleef de stijging van de koopkracht steken op gemiddeld 0,6 %.

Helemaal duidelijk werd het toen vlak voor Prinsjesdag het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) met de dynamische koopkrachtcijfers kwam. De gemiddelde koopkrachtstijging was slechts een 0,5 %. Goed af waren de werknemers, mensen met een baan, die een stijging van de koopkracht van gemiddeld 1,8% konden noteren. Maar gepensioneerden bleken nog slechter af te zijn dan het CPB gemeld had. Veel slechter. Gepensioneerden gingen er gemiddeld een 0,5 % op achteruit. De hogere btw, duurdere energie, hogere zorgpremies en een langzaam oplopende inflatie met dus hogere prijzen in de winkel deden een aanslag op de portemonnee terwijl de AOW amper steeg en pensioenen op z’n best gelijk bleven. Sinds 2008, zo constateerde het CBS, hebben gepensioneerden gemiddeld 12 % aan koopkracht ingeleverd.

Het was dus weer ’s niet waar! Als ik nu, zo rond Prinsjesdag, de politici met hun jubelliederen en heilsboodschappen weer zie en beluister voel ik me wel ’s de gek in het bekende rijmpje:

Veel beloven, weinig geven, doet een gek in vreugde leven

Het is altijd weer hetzelfde liedje. Of je gebeten wordt door de linkse-socialisten, de rechtse-liberalen of de centrum-christenen, het maakt helemaal niets uit.

Ook nu, na de laatste troonrede komen weer cijfers naar buiten die moeten doen blijken hoe goed de regering het met de gepensioneerden voor heeft. In de diagrammen komen koopkrachtverbeteringen tevoorschijn van op zijn minst 0,5% tot in het beste geval zelfs 2,1%. We gaan er allemaal op vooruit. Ja, ja. Nou, ik geloof er niets meer van.

Jokkebrokjes zijn het, allemaal!

Leendert Plaisier

Download en lees hier het gehele LosVast bulletin.