Van het bestuur – ‘Shared Space’

Ouderen

Download en lees het volledige LosVast magazine voor juli/augustus.

Ik moest vanmiddag even stevig in de handremmen. Het was op het Stationsplein daar waar de fietsers over moeten steken. Ze hebben dan weliswaar voorrang maar menig automobilist – en andere bestuurders! – zijn daar niet zo van gediend en rijden doodgewoon door. Of remmen op het allerlaatste moment. In mijn geval was dat ook zo. Ik vind het een vervelende oversteek en heb m’n handen altijd al aan de remmen. Voor het geval dat …

De auto die me naderde leek niet van plan vaart te gaan minderen dus ik kneep maar hard in de remmen. Hij tenslotte ook en we kwamen een half metertje van elkaar tot stilstand. Woedend draaide de man het portietraampje open: “U mag geen voorrang nemen!” schreeuwde hij. Met andere woorden: “Donder op, armzalige fietser, hier komt een auto aan!” Dat ik geen voorrang nam – maar inmiddels al stilstond – en hij doodgewoon verplicht is voorrang te verlenen, ontging de man even.

Shared Space heet het daar en Leeuwarden kent nog een paar van die plekken. Bij de Blokhuispoort is ook zo’n stuk en voor de Beurs ook. Alles woelt en krioelt door elkaar en je moet onderling maar uitzoeken hoe het gaat. Shared Space is een uitvinding van Hans Modderman en de gedachte is dat door het weghalen van zoveel mogelijk ge- en verboden, zoals verkeersborden en stoplichten, er een beroep gedaan wordt op de eigen verantwoordelijkheid van de verkeersdeelnemer. Het enige is dat de maximum snelheid 30 kilometer is. Maar wat auto’s betreft zijn er maar weinig die zich daar iets van aantrekken.

Of het een geslaagde ingreep is, is nog maar zeer de vraag. Er zijn maar weinig mensen tevreden. “Verschrikkelijk”, “onveilig”, “het recht van de sterkste”, “onrustig”, “gevaarlijk”, “niet best …” – zo maar een paar opmerkingen over de Leeuwarder Shared Space die moeiteloos op internet te vinden zijn. Het is kennelijk niet voor niets dat in Leeuwarden op het Blokhuisplein en op de Stationsweg de meeste ongelukken gebeuren.

Een oplossing heb ik niet paraat. Alle auto’s uit de binnenstad weren – dat gaat natuurlijk niet. De stad opdelen in afgesloten compartimenten, vergt heel wat aanpassingen. Maar dan zijn we in elk geval wel van het sluipverkeer af. Misschien is gewoon wat respect en begrip voor elkaar het beste. Niet altijd het recht van de sterkste laten gelden.

Oké, meneer de schreeuwlelijk?

Leendert Plaisier

Download en lees het volledige LosVast magazine voor juli/augustus.