We gaan er allemaal op vooruit

Algemeen

Lees hier het hele LosVast bulletin.

Ik ben elk jaar weer nieuwsgierig wie als eerste de uitgelekte Miljoenennota te pakken heeft, RTL of de Telegraaf. Meestal is het RTL maar vorig jaar was de Telegraaf hen voor. Dit jaar ging RTL er weer mee vandoor hoewel het Algemeen Dagblad enkele dagen eerder ook al onderdelen kon publiceren.

De inhoud van de Miljoenennota voor 2019 was een blijde boodschap voor het volk, een goed-nieuwsshow. De economie groeit, de werkeloosheid daalt, de overheidsfinanciën zijn op orde: er is geen begrotingstekort meer en de staatsschuld loopt terug. En niet in het minst, alle huishoudens gaan er volgend jaar gemiddeld anderhalf procent op vooruit. Ondanks dat de zorgverzekeringspremie duurder wordt, ondanks de stijging van de btw van 6% naar 9% en ondanks dat de energieprijzen omhoog gaan. Sommigen noemden zelfs bedragen: aan het eind van 2019 moeten we gemiddeld tussen € 350,00 en € 500,00 meer te besteden hebben gehad dan dit jaar. Allemaal.

Nou, allemaal? Bijna allemaal: 96 procent. Vier procent blijft gelijk of gaat er op achteruit. Wie die stakkers zijn, werd er niet bij verteld. Maar de rest profiteert mee van de groeiende economie en krijgt meer te besteden. Echt waar.

U neemt me niet kwalijk dat ik dat gejubel met een zekere achterdocht aanhoor. Wantrouwig. Want wat nu als feit gepresenteerd wordt, blijkt keer-op-keer niet uit te komen. Weliswaar gingen bepaalde groepen er door gerichte maatregelen soms wel iets op vooruit de afgelopen jaren. Maar dat gold lang niet voor iedereen en meestal was de stijging bij benadering niet zoveel als vooraf was voorgespiegeld.

Wat daarbij verder nog opvalt is dat ouderen in de koopkrachtstatistieken telkens onderaan staan; als er verbetering is, is die voor ouderen gemiddeld het kleinst. Omgekeerd geldt het tegenovergestelde; als de gemiddelde koopkracht daalt, daalt die voor ouderen het meest. Kijk de website van het Centraal Bureau voor de Statistiek (het CBS) er maar op na: “De koopkracht van ouderen is in de periode 1995-2009 vrijwel jaarlijks gestegen, zij het telkens iets minder dan die van de doorsnee bevolking. Na 2009 gingen ouderen er (meer dan gemiddeld) op achteruit.” schrijft het CBS. Lees het maar na, het staat er – met alle cijfers, lijstjes en diagrammen. De ouderen in de hoek waar de klappen vallen dus, altijd – in goede tijden en in slechte tijden.

Maar het komend jaar niet meer. Echt niet, want we gaan er allemaal op vooruit. De regering heeft het beloofd, onze koning heeft het gezegd en de kranten hebben het geschreven. Dan is het echt wel zo.

Of misschien toch weer niet … ?

Leendert Plaisier
Voorzitter

Lees hier het hele LosVast bulletin.