Wie zijn wij?

LOS is opgericht in 2015 voor de senior van 50+ en inmiddels zijn er bijna 1200 actieve leden.

Onze leden en natuurlijk ook niet leden kunnen ons vinden op onze website, Facebook én Twitter.

Leden ontvangen maandelijks ons gratis magazine LosVast. In dit magazine staan alle activiteiten, mooie artikelen en nuttige informatie.

We organiseren bijeenkomsten en informatiemiddagen waar belangrijke thema’s worden besproken voor senioren.

Onze wens en ons doel is dat we zoveel mogelijk senioren met elkaar verbinden om zo de eenzaamheid te verminderen. 

Ons motto: Samen is leuker! Wij bieden daarom een zeer gevarieerd aanbod in (sport) activiteiten, evenementen, lezingen etc.


Ons Bestuur

Jan van Olffen

Interim

Voorzitter

Gerard van Steijn

Secretaris

Ledenadministratie

Froukje Bruining

Penningmeester

Distributie LosVast