Your vereniging needs You!

Busstation Leeuwarden

Download en lees hier de gehele LosVast van december.

Onze vereniging bestaat nu drie jaar en we mogen gerust zeggen dat er een gezonde vereniging is ontstaan. Deze beginjaren zijn, enkele ups en downs daargelaten, prima verlopen. Het ledental is tamelijk stabiel; voor leden die ons ontvallen komen gelukkig nieuwe leden de opengevallen plaatsen innemen.

De financiële situatie stemt tot tevredenheid en onze activiteiten-commissie biedt een breed scala aan activiteiten die over het algemeen zeer gewaardeerd worden.

Tijd om verder te kijken: wat willen we op termijn met onze vereniging en, belangrijker nog, wat willen we betekenen voor onze leden. In vakjargon: het bepalen van onze visie en missie. De visie is het vergezicht van het ‘wat willen we …’ en de missie is ‘hoe willen we dat doen …’

Essentieel is het onderhouden van het contact met u, de leden van de vereniging. Onmisbare schakel daarbij is ons blad, de LosVast. Het bestuur is van mening dat we de LosVast langzamerhand als méér moeten gaan zien dan een maandelijks mededelingenblad annex agenda met een prachtige foto als omslag. LosVast moet nog meer de moeite waard worden; wetenswaardig en lezenswaardig.

Er zijn al allerlei ideeën naar voren gebracht die zeer bruikbaar zijn en we willen nu een redactiecommissie vormen die verantwoordelijk is voor het blad en die aan de slag kan met al die ideeën.

Maar we kunnen dat niet alleen! We hebben daarbij uw hulp nodig!
We zoeken twee of drie redactieleden die maandelijks willen helpen de LosVast vorm te geven en een stem hebben hoe het blad gevuld moet worden. Redactionele ervaring zou fijn zijn, maar is niet persé noodzakelijk. Enthousiasme en inzet wel.

Geef u op bij een van de bestuursleden en kom ons helpen een blad te maken waar maandelijks naar uitgekeken wordt.

Leendert Plaisier
Voorzitter

Download en lees hier de gehele LosVast van december.